موضوعات = اجتماعی
تعداد مقالات: 59
2. واکاوی الگوی توانمندسازی اجتماع‌محور در روستاهای منطقه مکران

دوره 24، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 169-186

10.30490/rvt.2020.343500.1238

ایرج قاسمی؛ خلیل کلانتری؛ محمدعلی محمدی قره‌قانی


4. بررسی اقتصادی و اجتماعی توسعه کشت کم‌نهاده برنج در استان مازندران

دوره 24، شماره 1، بهار 1400، صفحه 21-52

10.30490/rvt.2020.341288.1185

حسن اسدپور؛ منصور ناظم‌نژاد؛ عباس علی‏پور نخی


7. تبیین الگوی ارزیابی اخلاقیات سازمانی در وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر توسعه روستایی

دوره 24، شماره 1، بهار 1400، صفحه 105-134

10.30490/rvt.2021.352834.1303

لیدا صدقیان باویل؛ احمد ودادی؛ فریده حق‌شناس کاشانی


11. تحلیل ملاحظات اخلاقی در فعالیت‌های کشاورزی شهرستان سنقر با بهره‌گیری از منطق فازی

دوره 23، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 115-148

10.30490/rvt.2020.341462.1188

افسانه ملک حسینی؛ علی اصغر میرک‌زاده؛ سیروس سلمانزاده


12. شناسایی مولفه‌های اثرگذار بر گسترش سوء تغذیه در مناطق روستایی ایران

دوره 23، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 27-49

10.30490/rvt.2020.337215.1168

محمدمهدی فارسی علی‌آبادی؛ محمود دانشورکاخکی؛ محمود صبوحی صابونی؛ آرش دوراندیش؛ حمید آماده


14. روستازیستی پایا در شهرستان تربت‌حیدریه

دوره 23، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 79-96

10.30490/rvt.2020.305111.1107

معصومه میرزایی؛ مهدی کلاهی


18. سرمایه‌گذاری در گردشگری؛ راهکاری برای توسعه روستایی: مطالعه موردی روستای آزادگان، شهرستان بن

دوره 22، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 29-44

10.30490/rvt.2020.263066.1010

فرزانه بهرامی چالشتری؛ احمد فتاحی اردکانی؛ اکرم نشاط؛ مسعود فهرستی ثانی


23. واکاوی مشکلات مردم روستای رودبار شهرستان بهشهر در اثر جابه جایی ناشی از احداث سد

دوره 22، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 87-103

10.30490/rvt.2019.95368

سمیرا حبیب نژاد؛ طاهره ملکی؛ حسین یادآور


25. گروه بندی روستاهای استان‌های کشور بر اساس شاخص ‏های زیرساخت اقتصادی و توسعه انسانی

دوره 21، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 29-46

زینب بدخشان؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ حمیدرضا میرزایی خلیل‌آبادی