موضوعات = اجتماعی
واکاوی هویت اجتماعی جوانان روستایی با تاکید بر هویت مجازی: مطالعه موردی دهستان سررود جنوبی

دوره 24، شماره 3، آذر 1400، صفحه 60-93

10.30490/rvt.2020.343634.1241

محمدامین خراسانی؛ عنایت الله مشفق نژادی؛ افشین حکمتی اصل


تحلیل عوامل مؤثر بر ناپایداری جمعیت سکونتگاه‌های روستایی (مورد مطالعه: استان کردستان)

دوره 24، شماره 3، آذر 1400، صفحه 145-171

10.30490/rvt.2020.342324.1205

محمدرضا رضوانی؛ فاطمه احمدی؛ مصطقی طالشی؛ سیدمهدی موسی‌کاظمی


واکاوی الگوی توانمندسازی اجتماع‌محور در روستاهای منطقه مکران

دوره 24، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 185-214

10.30490/rvt.2020.343500.1238

ایرج قاسمی؛ خلیل کلانتری؛ محمدعلی محمدی قره‌قانی


بررسی اقتصادی و اجتماعی توسعه کشت کم‌نهاده برنج در استان مازندران

دوره 24، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 21-52

10.30490/rvt.2020.341288.1185

حسن اسدپور؛ منصور ناظم‌نژاد؛ عباس علی‏پور نخی


تبیین الگوی ارزیابی اخلاقیات سازمانی در وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر توسعه روستایی

دوره 24، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 105-134

10.30490/rvt.2021.352834.1303

لیدا صدقیان باویل؛ احمد ودادی؛ فریده حق‌شناس کاشانی


تحلیل ملاحظات اخلاقی در فعالیت‌های کشاورزی شهرستان سنقر با بهره‌گیری از منطق فازی

دوره 23، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 115-148

10.30490/rvt.2020.341462.1188

افسانه ملک حسینی؛ علی اصغر میرک‌زاده؛ سیروس سلمانزاده


شناسایی مولفه‌های اثرگذار بر گسترش سوء تغذیه در مناطق روستایی ایران

دوره 23، شماره 3، آذر 1399، صفحه 27-49

10.30490/rvt.2020.337215.1168

محمدمهدی فارسی علی‌آبادی؛ محمود دانشورکاخکی؛ محمود صبوحی صابونی؛ آرش دوراندیش؛ حمید آماده


روستازیستی پایا در شهرستان تربت‌حیدریه

دوره 23، شماره 3، آذر 1399، صفحه 79-96

10.30490/rvt.2020.305111.1107

معصومه میرزایی؛ مهدی کلاهی


سرمایه‌گذاری در گردشگری؛ راهکاری برای توسعه روستایی: مطالعه موردی روستای آزادگان، شهرستان بن

دوره 22، شماره 3، آذر 1398، صفحه 29-44

10.30490/rvt.2020.263066.1010

فرزانه بهرامی چالشتری؛ احمد فتاحی اردکانی؛ اکرم نشاط؛ مسعود فهرستی ثانی