تماس با ما

نشانی فصلنامه: تهران- خیابان کریم خان زند- انتهای شهید عضدی(آبان)جنوبی- خیابان رودسر- پلاک 5، طبقه چهارم، کد پستی: 37313-15986

صندوق پستی: 1515-15815

رایانامه: rvt@agri-peri.ac.ir

تلفن: 42916000

تلفن همراه: 4410-385-0922(مدیر داخلی)