تسلیت به سردبیر محترم فصلنامه جناب آقای دکتر نجفی

استاد ارجمند جناب آقای دکتر بهاء الدین نجفی درگذشت همسر گرامی را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و ازخداوند متعال برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان صبر و سلامت خواستاریم.