داوران

 

فهرست داوران فصلنامه در سال 1401

·  دکتر محمدباقر آرایش

·  دکتر محسن ابراهیم‌پور

·  دکتر علی اسدی

·  دکتر رویا اشراقی سامانی

·  دکتر موسی اعظمی

·  دکتر الهام باریکانی

. دکتر احمد باسامی

. دکتر علی اکبر باغستانی

. دکتر محمدرضا بخشی

·  مهندس آتوسا بختیاری

·  دکتر حمید برقی

·  دکتر جانعلی بهزادنسب

·  دکتر بهار بیشمی

·  دکتر فاطمه پاسبان

·  دکتر مجتبی پالوج

. دکتر ابراهیم جاودان

·  دکتر شهلا چوبچیان

. دکتر رضا حیدری

·  دکتر وکیل حیدری ساربان

·  دکتر کوهسار خالدی

·  دکتر محمدامین خراسانی

·  دکتر محمود دانشور کاخکی

. دکتر اسمعیل دلیر

. دکتر حامد دهقانپور

·  دکتر محمدرضا رضوانی

·  دکتر محسن رفعتی

·  دکتر هادی رفیعی دارانی

·  دکتر محمد زاد

·  دکتر ابراهیم زارع

·  دکتر حمداله سجاسی قیداری

·  دکتر شهره سلطانی

·  دکتر سیروس سلمانزاده

·  دکتر ناصر شاهنوشی

·  دکتر طاهره شرقی

·  دکتر فاطمه شفیعی

·  دکتر علی شمس

·  دکتر محمد شوکتی آمقانی

·  دکتر حبیب شهبازی گیگاسری

. دکتر علی سردار شهرکی

·  دکتر آذر شیخ‌زین‌الدین

·  دکتر عبدالرسول شیروانیان

·  دکتر طاهره صادقلو

·  دکتر مینا صالح‌نیا

·  دکتر بهمن صحنه

. مهندس اکرم عباسی

·  دکتر عنایت عباسی

·  دکتر محمد عبداللهی عزت‌آبادی

·  دکتر عباس عبدشاهی

·  دکتر زکریا فرج‌زاده

. دکتر سجاد فردوسی

·  مهندس غلامرضا فروهش طهرانی

·  دکتر عبدالمجید قرنجیک

·  دکتر مهدی کاظم‌نژاد

·  دکتر علیرضا کرباسی

·  دکتر آیت‌اله کرمی

·  دکتر مرضیه کشاورز

·  دکتر خلیل کلانتری

·  دکتر امید گیلان‌پور

·  دکتر سیدمحمد موسوی

. دکتر عبدالمجید مهدوی دامغانی

·  دکتر بهاءالدین نجفی

·  دکتر صدیقه نبی‌ئیان

·  دکتر مرجان واحدی