دوره و شماره: دوره 19، شماره 2 - شماره پیاپی 74، بهار 1395 (74) 
1. سطح‌بندی درجه‌ توسعه‏یافتگی دهستان‌های استان گلستان

صفحه 1-24

علی‏رضا محمدی؛ وکیل حیدری‏ساربان؛ الهه پیشگر؛ فاطمه محمدی