تأمین مالی خرد و اشتغال‌زایی در تعاونی‌های استان فارس با تأکید بر تعاونی‌های روستایی: ارزیابی دیدگاه اعضای تعاونی و عوامل تعیین‌کننده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

       در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، بر نقش تعاونی‌ها به‌ویژه در اشتغال‌زایی تأکید زیادی شده است، در حالی که با توجه به محدودیت‌های مالی دولت، تأمین مالی آنها از مهم‌ترین چالش‌ها به‌شمار می‌رود. در همین راستا، مطالعه حاضر با هدف ارزیابی زمینه‌های تأمین مالی خرد توسط تعاونی‌ها و همچنین، ارزیابی مساعدت تعاونی‌ها در ایجاد اشتغال انجام شد. داده‌های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه در میان 120 نفر از اعضای تعاونی‌های کشاورزی- روستایی و غیرکشاورزی استان فارس در سال 1394 جمع‌آوری شد. متغیرهای تمایل به مشارکت در تأمین مالی خرد و ارزیابی مشارکت صندوق در ایجاد اشتغال در قالب طیف لیکرت مورد استفاده قرار گرفتند. یافته‌ها نشان داد که اعضای دارای تمایل بالاتر برای مشارکت در طرح تأمین مالی خرد افرادی با مقیاس فعالیت و تعداد اعضای شاغل پایین، خانوار بزرگ و سابقه عضویت کمتر هستند؛ همچنین، زنان در مقایسه با مردان دارای تمایل به مشارکت بالاتر ارزیابی شدند. علاوه بر این، یافته‌ها نشان داد که مردان در مقایسه با زنان، افراد دارای سابقه بالاتر و اعضای دارای بعد خانوار بالاتر، احتمال ایجاد اشتغال را پایین‌تر ارزیابی می­کنند؛ همچنین، افراد دارای تحصیلات بالاتر احتمال ایجاد شغل توسط صندوق تعاونی را اندکی پایین­تر و افراد دارای درآمد بالاتر این احتمال را اندکی بالاتر ارزیابی می­کنند. بر اساس نتایج پژوهش، فعالیت‌های حوزه روستایی و کشاورزی را می‌توان در قالب یکی از اولویت‌ها برای ایجاد تعاونی تأمین مالی خرد توصیه کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Microfinance and Employment Generation in Cooperatives of Iran's Fars Province with Emphasis on Rural Cooperatives: Evaluating Both the Viewpoints of Members and the Determinants

نویسنده [English]

  • Z. Farajzadeh
چکیده [English]

    Zakaria FARAJZADEH [1] , Samad ZARE'EI [2] , and Sohrab MOKHTARI [3]   Received: 10 February, 2016 Accepted: 16 July, 2016     Based on the policies associated with Article 44, Constitutions of Iran, cooperatives have received a central role especially in employment generation, while regarding the government financial limitations, the main challenge is to finance the cooperatives. Thus, this study aimed at evaluating the microfinance potentials throughout cooperatives and their contribution to employment generation. Applied data were gathered through completing questionnaire by 120 agricultural-rural and non-agricultural cooperative members of Iran's Fars province in 2015. Tendency to participation in microfinance program and cooperatives’ fund contribution to employment generation were applied in Likert scale as the central variables. The results showed that the cooperative members with higher tendency to participate in microfinance program were those with small scale activity, lower number of occupations, larger household size as well as lower membership history. Women also were found with higher tendency to participate as compared to men. The findings also showed that men considered lower chance of contribution for cooperatives in employment generation compared to women. Similarly, members with higher household size and higher membership history believed that cooperatives were less likely to contribute employment generation goal; in addition, the chance for employment generation by cooperatives was believed less by those with higher education and higher by those with higher income. Based on the results, rural and agricultural activities might be considered as a business priority for microfinance cooperative establishment.     [1] . Corresponding Author and Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, Shiraz University , Shiraz , Iran ( zakariafarajzadeh@gmail.com ).   2. PhD Student in Natural Resources Economics, Islamic Azad University , Branch of Marvdasht, Iran.   3. PhD Student in Management, Islamic Azad University, Branch of Roodehen , Iran .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microfinance
  • employment
  • cooperative
  • Fars (Province)