دوره و شماره: دوره 23، شماره 2 - شماره پیاپی 90، تابستان 1399، صفحه 1-200 
5. عوامل موثر بر راه‌اندازی کسب و کارهای مستقل در نواحی روستایی

صفحه 113-134

10.30490/rvt.2020.253676.0

غلامحسین عبدالله زاده؛ احمد جمشیدی کوهساری؛ سید حسن حسینی المدنی؛ محمد شریف شریف زاده