دوره و شماره: دوره 21، شماره 1 - شماره پیاپی 81، خرداد 1397، صفحه 1-159 
امکان‌سنجی به‌کارگیری بیمه خرد روستایی در مناطق روستایی ایران

صفحه 91-113

اردشیر مصباح؛ مریم امیدی نجف‌آبادی؛ علی کیانی راد


عوامل مؤثر بر کاهش تمایل زنان روستایی به حرفه قالی‏بافی در شهرستان شیراز

صفحه 115-131

شهدخت رحیم پور؛ سیدعبدالجابر قدرتیان کاشان؛ امیرحسین چیت‏سازیان