نویسنده = حمید برقی
تعداد مقالات: 8
3. اصلاح سازمانی بخش توسعه روستایی بر مبنای هوش سیاسی مروجان

دوره 19، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 55-75

حمید برقی؛ سید جابر علویون؛ راضیه رحیمی


4. بررسی تأثیر مشارکت اجتماعی جامعه روستایی بر موفقیت تعاونی‌های تولید روستایی: مطالعه موردی شهرستان اصفهان

دوره 19، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 121-138

سیدعلی نکویی‏ نائینی؛ یوسف قنبری؛ حمید برقی؛ نادر علی‏زاده


7. تحلیل سطوح برخورداری دهستان‌های شهرستان اصفهان

دوره 14، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 93-112

یوسف قنبری؛ حمید برقی؛ احمد حجاریان