تحلیل سطوح برخورداری دهستان‌های شهرستان اصفهان

نویسندگان

چکیده

  هدف این پژوهش، بررسی وضعیت شاخص­های اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و زیربنایی دهستان­های شهرستان اصفهان و رتبه­بندی آنها از نظر برخورداری از شاخص­های توسعه است. در این پژوهش با استفاده از داده­های سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385، تعداد 44 شاخص انتخاب شدند و دهستان­های منطقه با روش­های تاکسونومی عددی و موریس، رتبه­بندی و درجه توسعه­یافتگی آنها تعیین و تحلیل گردید. نتایج تحقیق نشان داد که در هر دو روش، دهستان­های قهاب جنوبی، رودشت شرقی، براآن شمالی و جرقویه در گروه دهستان­های توسعه­یافته، و دهستان­های سیستان، رودشت و زفره در زمره دهستان­های محروم قرار گرفته­اند. همچنین، در شاخص­های 44 گانه نابرابری زیادی وجود دارد، به گونه­ای که در روش موریس این نسبت 23 برابر، و در روش تاکسونومی این اختلاف حدود 376/0 است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Access Level of Isfahan County

چکیده [English]

The purpose of this study is to examine the situation of social, cultural, health and infrastructural indicators in Isfahan’s sub-districts and to rank them according to their access to development indicators. Forty four indicators are selected from 2006 population and housing census, and region’s sub-districts are ranked and their levels of development identified and analyzed by the application of numerical taxonomy and Morris methods. The results indicate that in both methods, South Ghahab, East Rodasht, North Bran and Jarghoyeh are identified as developed while Sistan, Rodasht and Zafre are categorized as deprived sub-districts. In addition, significant inequality exists in the studied indicators, such that in Morris method this ratio is 23 times and in Taxonomy this difference is around 0.376.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Numerical Taxonomy/ Access Level/ Development Indices/ Unequal Morris Coefficient/ Isfahan (County of Iran)