دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، شهریور 1386 
نگرشی نو به مدیریت روستایی با تأکید بر نهاد‌های تأثیرگذار

صفحه 1-30

عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ حمداله سجاسی قیداری؛ جمشید عینالی


عوامل مؤثر بر عملکرد دهیاری‌های استان گیلان

صفحه 87-108

شهلا چوبچیان؛ خلیل کلانتری؛ حسین شعبانعلی فمی


برآورد ضرایب اقتصادی تولید شیر، درصد چربی، درصد پروتئین، و طول عمر گله در گاوهای بومی گیلان

صفحه 165-190

سیدابوالحسن میرمهدوی چابک؛ عبدالاحد شادپرور؛ احمد قربانی؛ محمدعلی داداشی