ارزیابی تعاونی‌های تولید کشاورزی در شهرستان کبودرآهنگ استان همدان

نویسنده

چکیده

هدف اصلی این پژوهش که با تکنیک ارزیابی سریع روستایی ( RRA ) انجام شده، ارزیابی 8 تعاونی تولید کشاورزی با استفاده از تحلیل SWOT (1) در شهرستان کبودرآهنگ استان همدان است. نتایج تحلیل نشان می‌دهد افزایش سطح آگاهی فنی و تخصصی، افزایش دسترسی به نهاده‌ها، تسهیل ارتباط روستاییان با مراکز دولتی، و توسعه مکانیزاسیون نقاط قوت تعاونی‌های تولید کشاورزی است. در مقابل، محدودیت سرمایه، بی‌توجهی به اصول تعاون و روزمرگی مهم‌ترین نقاط ضعف تعاونی‌هاست. فرصت‌های تعاونی‌ها شامل حمایت دولت از بخش تعاون و حمایت نهادهای سنتی و بومی، و ‌همچـنین شـخصیت‌های اجتماعی و سـیاسی کشور از این نظام است. آنچه تعاونی‌ها را تهدید می‌کند، فقدان برنامه جامع و بلند مدت، نامشخص بودن جایگاه حقوقی، و وجود برخی اختلافات با مؤسسات دولتی و نبود مرجعی برای حل اختلافات است. با توجه به نتایج تحلیل پیشنهاد شده است این واحدهای بهره‌برداری چهار راهبرد را بر اساس ماتریس SWOT/TOWS پی‌گیری کنند. اساس این راهبرد‌ها بهره‌گیری از فرصت‌ها برای تقویت نقاط قوت و کاهش تهدید‌های خارجی است.       

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating Agricultural Production Cooperatives of Iran: A Case Study in Kaboudarahang County of Hamedan Province

نویسنده [English]

  • Heshmatollah Sa'di
چکیده [English]

     The main objective of this research is to evaluate 8 agricultural production cooperatives (APC) in Kaboudarahang county, using rapid rural appraisal methodology. The results of SWOT analysis show that the most important strengths of APCs are increase in the level of technical and specialized awareness and access to inputs among members. In addition APCs can facilitate the relationship between rural people and GOs, and development of mechanization. On the other hand, the most important weaknesses of APCs are capital restriction, inadequate attention to the principles of cooperation, and continuity . They have the support of government, as well as people with socio-economic influence and traditional and indigenous organizations which is an opportunity for them. APCs threats include: lack of long term and holistic planning, lack of a clear legal status, lack of key referees to settle down the conflicts between APCs and GOs. Based on SWOT/TOWS matrix four strategies should be persuaded. The main principle of these is to benefit from opportunities, to strengthen the APCs, and to reduce the outside threats that can prevent APCs from achieving their goals.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Production Cooperatives/ Cooperatives/ Kaboudarahang (County)/ Hamedan (Province of Iran)