دوره و شماره: دوره 14، شماره 4، اسفند 1390 
ویژگی‌های شخصیتی و انگیزه‌های زنان خوداشتغال روستای کندوان

صفحه 147-164

پیمان پوررجب میاندوآب؛ محمدرضا محمدی؛ هدایت تاجیک


بررسی کتاب

صفحه 165-170

مهدی ابراهیمی