سنجش کیفیت زندگی در مناطق روستایی: مطالعه موردی دهستان آق‌بلاغ استان زنجان

نویسندگان

چکیده

  کیفیت زندگی از مسائل پیش روی جهان امروز و از مباحث اساسی در تکوین سیاست­گذاری اجتماعی به­شمار می­رود. از این­رو، مطالعه حاضر بر آن است تا با بهره­گیری از رویکردهای نظری مختلف، به بررسی مفهوم کیفیت زندگی در مناطق روستایی و همچنین، اولویت­بندی مناطق روستایی بر اساس سطح کیفیت زندگی در روستاهای بخش آق­بلاغ استان زنجان با استفاده از مدل وایکور و AHP در سال 1388 بپردازد. روش‌شناسی تحقیق از نوع پیمایشی با رویه اسنادی است که با استفاده از مطالعات پیمایشی و نمونه­گیری هجده روستا و 36 نفر اعضای شورای اسلامی در دهستان آق­بلاغ استان زنجان در قالب جامعه نمونه انجام می­شود؛ و سرانجام، بر اساس شاخص­های کیفیت زندگی، روستای ممقان دارای بالاترین و روستای ارقین دارای پایین­ترین سطح کیفیت زندگی در منطقه شناخته می­شوند، که نشان­دهنده وجود تفاوت­های فضایی به­لحاظ کیفیت زندگی در میان روستاییان منطقه مورد مطالعه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measurement of Life Quality in Rural Regions: A Case Study of Aghbolagh Sub-district in Zanjan Province

چکیده [English]

Life quality is one of the issues faced by the modern world and considered as one of the main subjects in evolving the social policy-making. Therefore, this study aims to review the concept of life quality in rural regions through different theoretical approaches and also prioritize the regions in terms of life quality level in Aghbolagh district of Zanjan province, by using Vikor model and AHP, in 2009. The study follows a survey methodology with a documented procedure, and it is conducted by using survey studies and sampling among 18 villages and 36 members of Rural Islamic Council of the Aghbolagh sub-district of the Zanjan province within a sample society; and finally, the study results show that according to the life quality indexes, the villages of Arghin and Mameghan have the highest and lowest life quality in the region, respectively, indicating the presence of spatial differences in terms of the life quality among rural people in the studied region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life Quality/ Rural Development/ Rural Areas/ Prioritization/ Vikor Model/ Aghbolagh (Sub-district in Iran)/ Zanjan (Province of Iran)/ Case Studies