کلیدواژه‌ها = کشاورزی
تأمین مالی روستاییان در فضای تأمین مالی کشاورزی: مطالعه موردی کشورهای هند، چین و ترکیه

دوره 24، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 135-172

10.30490/rvt.2021.342765.1217

ناصر شاهنوشی؛ لیلی ابوالحسنی؛ الهه اعظم‌رحمتی؛ رؤیا محمدزاده


تحلیل ملاحظات اخلاقی در فعالیت‌های کشاورزی شهرستان سنقر با بهره‌گیری از منطق فازی

دوره 23، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 115-148

10.30490/rvt.2020.341462.1188

افسانه ملک حسینی؛ علی اصغر میرک‌زاده؛ سیروس سلمانزاده


تعیین قابلیت اراضی برای توسعه کشاورزی و مرتع‌داری مناطق روستایی حوضه آبخیز ساری- قمیش استان اردبیل

دوره 21، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 89-111

مرضیه علی خواه اصل؛ داریوش ناصری؛ محمد دشوارپسند