نویسنده = علی شمس
تعداد مقالات: 6
3. بررسی مشارکت زنان روستایی در فعالیت‏های دامداری: مطالعة موردی شهرستان چاراویماق

دوره 21، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 51-73

علی شمس؛ نازیلا نبی زاده؛ حسین شعبانعلی فمی


6. واکاوی موانع مشارکت زنان روستایی در برنامه‌های آموزشی و ترویجی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 147-165

علی اصغر میرک زاده؛ وحید علی آبادی؛ علی شمس