نویسنده = عبدالحمید پاپ زن
تحلیل پایداری نظام بهره‌برداری خانوادگی در روستای خانم‌آباد، شهرستان کرمانشاه

دوره 15، شماره 3، آذر 1391، صفحه 95-114

محمدصادق عباسی زاده قنواتی؛ عبدالحمید پاپ زن؛ علی اصغر میرک زاده


دانش بومی شناسایی، تولید مثل و به‌گزینی دام در میان زنان عشایر کوچنده ایل کلهر

دوره 13، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 161-180

عبدالحمید پاپ زن؛ نشمیل افشارزاده


چشم­انداز گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در مناطق روستایی شهرستان کرمانشاه

دوره 10، شماره 4، اسفند 1386، صفحه 199-230

عبدالحمید پاپ زن؛ کیومرث زرافشانی؛ بهروز راسخی