بررسی قابلیت­های دورکاری در ترویج و توسعه روستایی با استفاده از الگوی تحلیل سوات

نویسندگان

چکیده

  هدف کلی پژوهش کیفی حاضر بررسی قابلیت­های دورکاری در ترویج و توسعه روستایی با استفاده از الگوی تحلیل سوات ( SWOT )است. جامعه آماری تحقیق که در سال 1389 انجام گرفت، شامل متخصصان ترویج و توسعه روستایی ایران است که با روش نمونه­گیری هدفمند از طریق شیوه گلوله برفی انتخاب می­شوند. نتایج تحلیل سوات نشان می­دهد که میزان محدودیت‌ها (نقاط ضعف و تهدیدها) با امتیاز 51/105 در سطح بالاتری نسبت به میزان مزیت‌ها (نقاط قوت و فرصت‌ها) با امتیاز 59/99 است. اگرچه نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و سنگین مهم­ترین تهدید مشخص­شده است، اما به‌دلیل ماهیت وگستره فعالیت‌های توسعه و ترویج روستایی، مؤلفه صرفه‌جویی در وقت افراد بر اثر کاهش رفت­وآمد‌های اداری و شخصی مهم­ترین نقطه قوت کاربرد دورکاری در این زمینه شناخته می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Teleworking Potentials for Extension and Rural Development Based on SWOT Analysis

چکیده [English]

  This study aims generally at investigating the teleworking potentials for extension and rural development of Iran based on SWOT analysis. Statistical society of the research conducted in 2010 includes the concerned experts of the country, selected in proposed sampling method through snowball technique. SWOT analysis results indicate that the limitations (weaknesses and threats) with 105.51 scores are higher than advantages (strengths and opportunities) with 99.59. Although the need for precise and rigorous planning are found as the most important threat specified, given the nature and expansion of rural development and extension activities, the component of time-saving for the people’s less personal and official trips is recognized as the most significant strength of the teleworking application in this respect.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teleworking/ SWOT/ Information Technology/ Rural Development/ Rural Extension/ Iran