دانش بومی شناسایی، تولید مثل و به‌گزینی دام در میان زنان عشایر کوچنده ایل کلهر

نویسندگان

چکیده

  مطالعه کیفی حاضر، با توجه به نقش انکارناپذیر زنان عشایر کوچنده ایل کلهر در زمینه پرورش دام، با هدف شناسایی و مستندسازی دانش بومی این زنان تولیدکننده در به­گزینی دام انجام پذیرفت. حوزه جغرافیایی پژوهش شهرستان گیلان غرب در استان کرمانشاه بود. برای گردآوری داده­ها از فنونی همچون «ارزیابی مشارکتی روستایی»، مصاحبه عمیق و گروه­های متمرکز استفاده شد. با توجه به طبیعت تحقیق کیفی، روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب شد، و تجزیه و تحلیل داده­های گردآوری­شده نیز با بهره­گیری از روش تحلیل محتوا صورت گرفت. یافته­ها بیانگر وجود سازوکارهایی مناسب مانند شیوه­های شناسایی دام­ها، عوامل محرک و محدودکننده بلوغ جنسی، شیوه مشخص کردن دام­های حذفی، و نیز معیارهای به­گزینی از سوی دامداران کوچنده است، که توجه بدین دانش زمان­آزموده را اجتناب­ناپذیر می­نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Indigenous Knowledge of Identification, Reproduction, and Optimal Selection of Livestock among Nomadic Women of Kalhor Tribe

چکیده [English]

The main purpose of this qualitative study is to identify and document indigenous knowledge of the women of Kalhor tribe about livestock optimal selection considering their undeniable role in livestock breeding. The geographical area of this study was Gilan-e Gharb county in Kermanshah province. The study used techniques such as PRA, in depth interview and focused group discussions to collect data. Considering the nature of study, sampling method was purposive and the collected data were examined and analyzed by content analysis technique. The results indicated that nomads adopt appropriate mechanisms such as livestock identification, factors that limit or stimulate sexual maturity, and optimal selection methods to identify those animals which should be eliminated. Formal acknowledgment of this valuable information is unavoidable considering it has been tested and retested through time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indigenous Knowledge/ Nomadic Women/ Livestock Optimal Selection/ Livestock Reproduction/ Kalhor (Tribe in Iran)