چشم­انداز گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در مناطق روستایی شهرستان کرمانشاه

نویسندگان

چکیده

  عبدالحمیدپاپ زن، کیومرث زرافشانی، بهروز راسخی * [1]   چکیده پژوهش حاضر، با بهره­گیری از فن دلفی و مدل سوات به اجرا درآمد. در هر یک از بخش‌های این مدل، پرسش­هایی مطرح شد تا بر اساس پاسخ­های دریافتی و تجزیه و تحلیل‌های لازم در سه مرحله چشم­انداز گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات ترسیم شود. کلیه متخصصان فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه روستایی شهرستان کرمانشاه جامعه آماری تحقیق را تشکیل داده­اند. براساس پاسخ­های دریافتی، کسانی که با فناوری اطلاعات و ارتباطات آشنایی کافی نداشتند، حذف شدند. همزمان، نظر متخصصان شهری و روستایی با یکدیگر مقایسه شد. براساس نتایج به دست آمده، از جمله نقاط قوت عبارت­اند از وجود برق، دفتر مخابرات، قشر جوان تحصیل­کرده، جاذبه­های گردشگری؛ برخی از نقاط ضعف عبارت­اند از ضعیف بودن تجهیزات مخابراتی، هزینه بالا، عدم جاذبه برای بخش خصوصی، کمبود نیروی متخصص بومی، پایین بودن سطح تحصیلات؛ مهم‌ترین فرصت­ها عبارت­اند از دسترسی به بازارهای جهانی، کاهش واسطه­گری، دیدگاه مثبت مسئولان، قرار گرفتن فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه چهارم توسعه، افزایش گردشگری روستایی؛ و بالاخره، از جمله تهدیدها عبارت­اند از افزایش مصرف­گرایی و ناهنجاری­های رفتاری. افزون بر آن، نتایج نشان داد که دو گروه متخصصان شهری و روستایی در بسیاری از موارد نظرهایی یکسان داشتند. در مجموع، بر اساس نتایج این تحقیق، می­توان چشم­انداز گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در محدوده مورد مطالعه را خوش­بینانه ارزیابی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Outlook of the e xpansion of ICT in r ural a reas of Kermanshah County in Iran

نویسندگان [English]

  • Abdolhamid papzan
  • k ioomars zarafshani
  • Behrouz Rasekhi
چکیده [English]

        This paper used Delphi technique and SWOT model. To draw an outlook of the ICT expansion, in each part of the model, questions were presented and based on the received responses the required analysis were carried out in three rounds to draw an outlook A pretest was carried out in a statistical population which included all the ICT and rural development experts in Kermanshah county. Based on the received responses those who were not well familiar with ICT omitted. Simultaneously the rural and urban expert views were compared. The existence of electricity, telecommunication office, a young educated class and tourist attractions were counted as points of strength, and poor telecommunication facilities, high overhead, little attraction for private sector to invest, the lack of local experts and low educational level were viewed as points of weakness. Access to world markets, reducing the middlemen’s role, positive attitudes of those responsible, inclusion of ICT in fourth five year plan and enhancement of rural tourism were mentioned as points of opportunities, and increase in consumerism, abnormal behavior were counted as points of threats. In addition, the results indicated that the two groups of rural and urban expert shared a common view that the following completions would result from the expansion of ICT in rural areas: access to world market, enhancement of social participation, environmental conservation. However, they did not hold a unified view concerning point such as a rise in unemployment and poverty, and the existence of local knowledge. In sum, we are optimistic towards the expansion of ICT in the area under study.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information and Communication t echnology (ICT)/ Rural Areas/ Rural Information s ystems/ Kermanshah ( c ounty of Iran)