نویسنده = سیدعلی بدری
تعداد مقالات: 4
2. مطالعه تطبیقی مدیریت روستایی ایران و چین با رویکرد حکمروایی

دوره 14، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 69-91

سیدعلی بدری؛ مجتبی قدیری معصوم؛ صامت فرهادی؛ حافظ اسکندری


3. سطح بندی و ارزیابی تخصیص بهینه تجهیزات عمرانی- خدماتی به دهیاری های کشور

دوره 12، شماره 1، بهار 1388، صفحه 87-107

علیرضا دربان آستانه؛ سیدعلی بدری


4. نگرش جامعه میزبان به اثرات محیطی و اقتصادی گردشگری در نواحی روستایی: مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان نوشهر

دوره 10، شماره 1، بهار 1386، صفحه 1-22

ناصر علیقلی زاده فیروزجایی؛ سیدعلی بدری؛ حسنعلی فرجی سبکبار