عوامل مؤثر بر مشارکت روستاییان در طرح آیش‌گذاری اراضی کشاورزی برای احیای تالاب جازموریان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ایران

چکیده

  در پژوهش پیش رو، دیدگاه‌های اقتصادی و اجتماعی روستاییان شهرستان جیرفت در مورد طرح پیشنهادی برای احیای تالاب جازموریان بررسی شد. پژوهش با تکمیل 243 پرسشنامه در سال 1393 و برآورد الگوی دومرحله‌ای هکمن به انجام رسید. نتایج نشان داد که متغیرهای سطح زیر کشت، سن، جنسیت، میزان تحصیلات، سطح درآمد، و اخلاق‌گرایی به‌گونه‌ای معنی‌دار بر تمایل به مشارکت اثر می‌گذارند، در حالی که میزان غرامت پیشنهادی به روستاییان از متغیرهای سطح زیر کشت، جنسیت، میزان تحصیلات، تعداد اعضای خانوار، محل سکونت، سطح درآمد، اخلاق‌گرایی و عکس نسبت میلز تأثیر معنی‌دار می‌پذیرد. همچنین، 45 درصد روستاییان منطقه مورد مطالعه با این طرح مخالف بودند. از این‏رو، پیشنهاد پژوهش حاضر افزایش درصد مشارکت این روستاییان از طریق اعمال سیاست‌های ویژه دولت در صورت اجرایی شدن طرح آیش‌گذاری اراضی کشاورزی بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Rural Participation in the Plan of Laying Agricultural Lands Farrow to Restore Jazmoryan Wetland of Iran

نویسندگان [English]

  • Emran TAHERI RIKANDEH
  • Hamed ESKANDARI DAMANEH
  • Valiollah FARYADRAS
  • Mehdi SHAABANZADEH
چکیده [English]

This study aimed at investigating the economic and social viewpoints of farmers in Jiroft county of Iran about the proposed plan for restoration of Jazmoryan wetland. After completing 243 questionnaires in 2014 with estimates of Heckman's two-step model, the collected data were analyzed. The results showed that the variables of acreage, age, gender, education level, income level and morality significantly affected the farmers' willingness to participate while the amount of compensation offered by the farmers, regardless of culture, was significantly affected by the variables of acreage, gender, education level, household members, location of residence, income level, morality and inverted Mills ratio; in addition, some 45 percent of the farmers surveyed disagreed to the plan. Finally, it was suggested that the government would definitely need to increase the participation of farmers through policy actions while implementing the plan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dam construction
  • Wetland
  • Agriculture
  • Laying Irrigated Lands Farrow (Plan)
  • Hackman Two-Stage Model
  • Jazmoryan (Wetland)