نقش طبیعت‌گردی در توسعه پایدار روستای دره مرادبیگ همدان با استفاده از مدل تحلیل سوات (SWOT)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد معماری- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات- باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان- تهران- ایران

چکیده

  بخش بسیار مهمی از فعالیت‌های جهانگردی مبتنی بر طبیعت بوده و از این‏رو، برای بهبود شرایط زندگی روستاییان و بهره‌مندی از زیبایی‌های طبیعی، توجه به گردشگری روستایی حائز اهمیت است. روستای دره مرادبیگ همدان با بهره‌مندی از توان‏های طبیعی، فرهنگی و تاریخی از زمینه برنامه‌ریزی بر پایه مطالعات طبیعت‌گردی برخوردار است. در مطالعه حاضر، با استفاده از روش ماتریس تحلیلی سوات ( SWOT )، توسعه گردشگری روستای دره مرادبیگ بررسی شد و بر پایه نتایج پژوهش، چشم‌انداز بی‌نظیر دو طرف دره مرادبیگ و جاذبه‌های طبیعی آن مهم‌ترین نقاط قوت، برخورداری از چشم‌اندازهای طبیعی مهم‌ترین فرصت بیرونی، نبود برنامه‌ریزی و امکانات اردو و اقامت موقت مهم‌ترین نقاط ضعف داخلی و تخریب باغ‌ها و فضاهای بکر و تغییر کاربری آنها مهم‌ترین تهدیدهای این روستا شناخته شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Ecotourism in Sustainable Development of Dareh Morad Beyg Village in Hamedan County of Iran Using SWOT Analytical Model

نویسنده [English]

  • Somayeh HATEFI SHOJAE
MA Graduate in Architecture, Young Researchers and Elite Club, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

  An important part of tourism activities is nature-based; and in the majority of regions, paying attention to the rural tourism is of great importance to improve life conditions of the rural people and farmers while enjoying natural beauties. The village of Dareh Morad Beyg in Hamedan County of Iran, with its possible potentials in cultural, natural and historical fields, has the required basis for planning based on ecotourism studies and surveys. This study aimed at investigating the tourism development of this village through an analytical matrix of SWOT. The results showed the excellent landscapes in both sides of the village and their natural attractions as the most important strengths , using its natural landscapes as an external opportunity , lack of comprehensive planning and lack of camping facilities as the most important internal weaknesses, and destruction of the gardens and pristine spaces subject to land use changes as the most important threats .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecotourism
  • sustainable development
  • Rural Development
  • SWOT technique
  • Dareh Morad Beyg (Village)
  • Hamedan (County)