عوامل مؤثر بر عدم مشارکت شالیکاران استان مازندران در طرح یکپارچه‌سازی اراضی

نویسندگان

چکیده

 

 اجرای طرح یکپارچه­سازی
در استان مازندران همواره با مشکلاتی در زمینه مشارکت کشاورزان روبه­رو بوده است.
هدف کلی تحقیق حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر عدم مشارکت شالیکاران استان مازندران در
طرح یکپارچه­سازی اراضی بود. جامعه آماری تحقیق کلیه آن دسته از شالیکاران استان
مازندران را که در طرح شرکت نکرده ­بودند، شامل می­شد. ابزار تحقیق پرسشنامه بود
که به­صورت مصاحبه تکمیل شد؛ بدین منظور، با نمونه­ای از جامعه آماری که به روش
نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب شده بودند (259=n)، مصاحبه­هایی صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که عدم
تحویل به­موقع اراضی یکپارچه­شده، احتمال کم
شدن مقدار زمین زراعی بعد از یکپارچه­سازی و تفاوت مزارع از لحاظ دسترسی به منابع
آب مهم­ترین دلایل مخالفت شالیکاران با اجرای طرح یکپارچه­سازی اراضی است. با
استفاده از شیوه تحلیل عاملی، عوامل مؤثر بر عدم مشارکت کشاورزان استان مازندران
در طرح یکپارچه­سازی اراضی در ده عامل خلاصه شدند که ماهیت اجتماعی، جمعیتی، اعتباری،
توپوگرافی، آموزشی، دولتی و زراعی داشتند. این عوامل 62 درصد از واریانس عوامل
مؤثر بر عدم مشارکت شالیکاران استان مازندران در طرح یکپارچه­سازی اراضی را تبیین می­کنند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Factors on Paddy Farmers’ Non-participation in Land Consolidation Project in Mazandaran Province of Iran

چکیده [English]

Implementation of Land Consolidation Project (LCP) in Mazandaran province has faced problems in respect to farmers’ participation. This study aimed at identifying effective factors on paddy farmers’ non-participation in LCP. The target group included the paddy farmers who had not participated in LCP in Mazandaran province; and among them, 259 farmers were selected using cluster sampling method. As shown by the study results, non-delivery of consolidated land timely, probability of decreasing farming land after consolidation, and access to water resources were the main reasons of farmers for non-participation in LCP. Factor analysis results showed that ten general factors were main barriers of participation among farmers, including heritage law, population increase, financial issues, land topography, education, governmental factors and finally, agricultural issues. These factors could explain 62 percent of the variance of resistance to participate in LCP in Mazandaran province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land Consolidation
  • Non-participation
  • Paddy Farmers
  • Mazandaran (Province)