شبیه­سازی رفتار کشاورزان با اعمال سیاست کاهش مقدار آب بر الگوی کشت با استفاده از روش برنامه­ریزی ریاضی مثبت ( PMP )

نویسندگان

چکیده

   مطالعه حاضر، در راستای مدیریت بهینه منابع آب کشاورزی، به بررسی واکنش و شبیه­سازی رفتار کشاورزان با اعمال سیاست کاهش مقدار آب بر الگوی کشت محصولات زراعی راهبردی شهرستان خرم­آباد می­پردازد. داده­های مورد نیاز پژوهش از طریق تکمیل 120 پرسشنامه با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای در سال زراعی 92-1391 جمع­آوری شد. پس از تعیین الگوی کشت، با استفاده از روش برنامه­ریزی ­ریاضی مثبت ( PMP )، ب ه بررسی اعمال سیاست­های کاهش بیست، سی، چهل و پنجاه درصدی آب موجود و نیز افزایش دو برابری قیمت آب همراه با کاهش سی و چهل درصدی مقدار آب در قالب شش سناریو پرداخته شد. نتایج نشان داد که با کاهش تا پنجاه درصدی در مقدار آب مصرفی، سطح زیر کشت محصولات آبی گندم، جو، کلزا و لوبیا قرمز، به­ترتیب، تا 5/49، 2/46، 6/69 و 8/3 درصد کاهش می­یابد، اما سطح زیر کشت محصولات دیم به­دلیل بازده و قیمت بازاری پایین­تر تغییری نمی­کند و البته در نهاده آب نیز تا 53/56 درصد صرفه­جویی می­شود .   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation of Farmers’ Behavior towards Applying Water Reduction Policies on Cropping Patterns Using Positive Mathematical Programming (PMP)

چکیده [English]

  This study, focusing on optimal management of agricultural water resources, aimed at investigating simulation of farmers' behavior towards applying policies to decrease the amount of water to strategic crops on cropping pattern in Khorramabad county of Iran. The required data were collected through questionnaire by using stratified random sampling method in the crop year of 2012-13. After determining the cropping pattern, applying the agricultural water reduction policies in six scenarios including 20, 30, 40, and 50 percent decrease in water and doubling the price of water with 30 and 40 percent of water reduction by using positive mathematical programming method (PMP) . Results showed that a decreased amount of water consumption by 50 percent would lead to the decrease in cultivated lands of wheat, barley, colza and bean irrigated crops by 49.5, 46.2, 69.6 and 3.8 percent while leaving no change with those of rainfed crops due to their lower market prices and yields and also resulting in water input savings by 56.53 percent .   

کلیدواژه‌ها [English]

  • cropping pattern
  • Water
  • Crops
  • Positive Mathematical Programming (PMP)
  • Khoramabad (County)