بررسی مدیریت ضایعات و بقایای محصولات باغی : مطالعه موردی روستای منصورآقایی شهرستان روانسر

نویسندگان

چکیده

 پژوهش کیفی حاضر، با هدف تعیین روش­های مناسب مدیریت ضایعات و بقایای باغی در شهرستان روانسر استان کرمانشاه، در سال­های 90-1389 انجام شد. افراد مورد مطالعه با روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند؛ گردآوری داده­ها از طریق مصاحبه عمیق با گروه­های متمرکز و تحلیل داده­ها نیز به روش نظریه ­بنیانی صورت گرفت. یافته­ها حاکی از آن است که از دیدگاه باغداران، کمبود آگاهی و تجربه باغدار، آفت و بیماری، شرایط نامساعد محیطی، مشکلات مالی، و کمبود کارگر از تبیین­کننده­های ضایعات به­شمار می­روند؛ همچنین، بخشی از ضایعات به همراه بقایای تولیدی برای تغذیه دام، حاصل­خیزی خاک و تأمین سوخت استفاده و مقداری هم دفع می­شود، در حالی که این مواد دفعی قابلیت استفاده برای تولید انواع کمپوست را داراست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Residue and Waste Management of Horticultural Products in Mansour-Aghaei Village of Ravansar County

چکیده [English]

This qualitative study, conducted in 2010-11 in Ravansar county of Kermanshah province of Iran, aims at determining effective strategies of waste management in horticultural production. A group of horticulturists is selected through a purposive sampling and the data are collected using focus group discussions and deep interviews and analyzed by using grounded theory approach. As revealed by the results, several factors are involved in producing the horticultural wastes, including lack of awareness and experience of horticulturists, pests and diseases, environmental challenges, financial burden, and lack of labor. Horticulturists tend to use production wastes and residues in animal nutrition, soil fertility, and fuel. Dumping is also practiced against excessive wastes while these could be used as compost in various forms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Waste Management/ Horticultural Products/ Grounded Theory/ Mansour-Aghaei (Village)/ Ravansar (County)/ Kermanshah (Province)