آسیب­شناسی شرکت­های تعاونی محصولات گلخانه­ای استان کرمانشاه

نویسندگان

چکیده

  حرکت در راستای پیشرفت تعاونی­های گلخانه­ای نیازمن د شناسایی آسیب­های مبتلابه آنهاست. در واقع، شناسایی این آسیب­ها سبب افزایش توان رقابتی این واحدهای اشتغال­زا خواهد شد . از این­رو، هدف کلی مطالعه توصیفی پیمایشی حاضر بررسی و شناسایی آسیب­های شرکت­های تعاونی محصولات گلخانه­ای استان کرمانشاه بود. جامعه آماری تحقیق دربرگیرنده مدیران عامل این شرکت­هاست که در 1390 به روش سرشماری بررسی شده­اند. بر اساس یافته­های پژوهش حاضر، تعاونی­های محصولات گلخانه­ای استان تا حدودی آسیب­پذیرند. آسیب­های این شرکت­ها با استفاده از تحلیل عاملی در پنج عامل اقتصادی- اعتباری، منابع انسانی، سیاسی - قانونی ، اداری- مدیریتی، و فرهنگ کار تعاونی طبفه­بندی می­شوند ؛ همچنین، برای مقابله با آسیب های پیش رو، تعاونگران مربوط راهکارهای مدیریت بهینه تعاونی، مشارکت اعضا، رعایت اصول فنی و تخصصی در فرایند تولید، رعایت اصول فنی و تخصصی در فرایند تاسیس گلخانه، بازاریابی محصولات، و راهکارهای قانونی و اداری را پیشنهاد می­کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of Greenhouse Cooperatives in Kermanshah Province

چکیده [English]

  This study is a pathological investigation of greenhouse cooperatives suffered from disease-nature problems as well as their causes, processes, development, and consequences as an analogy to improve current situation of these cooperatives in Iran. In fact, the findings of a pathology study can be used to increase competitive ability of such businesses. Thus, this descriptive-survey study aims at investigating and identifying those diseases that bothered chief executive managers of greenhouse cooperatives in Kermanshah province of Iran. The study findings show that the cooperatives are vulnerable at a moderate level. In addition, a factor analysis reveals that the most important diseases of greenhouse cooperatives can be classified as the economic-credit, human resources, legal-political, administrative-managerial, and job subculture of the cooperatives. Increasing time intervals of loan repayment, decreasing interest rates, introducing protective agricultural tariffs with respect to energy costs, and developing extension programs are explored and found to be the best treatments for the identified diseases.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pathology/ Cooperative/ Greenhouse/ Kermanshah (Province)