بهره‌مندی روستاییان از مطبوعات و نقش آن در توسعه روستایی

نویسنده

چکیده

تا چند دهه قبل، اغلب صاحب­نظران توسعه روستایی در تعریف توسعه تنها رشد اقتصادی را مطرح می­کردند. مطابق آن تعاریف، گمان می‌رفت که وجود سرمایه و فناوری برای توسعه جوامع کافی است اما به­تدریج روشن شد که حتی رشد اقتصادی بدون توسعه فرهنگی نمی­تواند موجب توسعه روستایی شود. از سوی دیگر، از جمله عوامل مهم در توسعه فرهنگی روستا، وجود فعال رسانه­ها از جمله مطبوعات در روستاهاست. در این تحقیق، مشخص شد که میزان باسوادی، نوع شغل و میزان ارتباط با شهر به ترتیب بیشترین نقش را در میزان بهره‌مندی روستاییان از مطبوعات دارند و از این طریق است که زمینه‌های توسعه در روستا فراهم می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rural People Access to Press Media and its Contribution to Rural Development

نویسنده [English]

  • Ezatollah Samaram
چکیده [English]

    Most rural development experts only considered economic growth in their definition of development, up to several decades ago. According to this definition, the presence of capital and technology is assumed to be sufficient for development of rural societies. On the other hand, active media including newspapers in rural areas are among important factors contributing to cultural development in these areas. Three factors have the most important role in the level of rural people access to press media: level of literacy, type of occupation, and degree of connection and linkage to city; in this way development ground will be provided in rural areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mass Media / Rural Communications/ Villagers/ Rural Development