نقش بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی استان یزد

نویسندگان

چکیده

  بخش کشاورزی استان یزد، علی‌رغم تمام مشکلات فراروی آن توانسته است نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایفا کند. این مقاله نقش بخش کشاورزی را در توسعه اقتصادی استان از ابعاد گوناگون مانند عرضه نیروی کار، اشتغال‌زایی، تأمین مواد غذایی و مواد خام صنعتی، عرضه سرمایه، مساعدت به بازار و کمک به تراز پرداخت‌ها تشریح می‌کند. میزان بهره‌مندی بهره‌برداران بخش کشاورزی از خدمات عمومی دولت همپای نقش مثبت آن در توسعه اقتصادی استان نیست. در پایان، پیشنهادهایی برای تقویت نقش کشاورزی در توسعه اقتصادی استان ارائه شده است.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of Yazd Province of Iran

نویسندگان [English]

  • Jalal Salem
  • Ali Namazi
چکیده [English]

          The agricultural Sector plays an important role in economic growth and development of Yazd province despite all the problems it is facing. This paper explains the role of agricultural sector in economic development of the province from different dimensions such as labour and capital supply, employment generation, provision of food and raw materials, assisting the market and balance of payments. The land operators gain from government public services is not in accordance with the significant and positive contributions they make in economic growth and development of the province. Finally the paper presents some recommendations for strengthening the role of agricultural sector in economic development of the province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agriculture / Agriculture Sector / Yazd (Province of Iran) / Economic Development