پیامدهای اجتماعی زلزله بم در روستاهای آسیب دیده

نویسنده

چکیده

در این پژوهش، پس از ارزیابی مشارکتی مدیریت بحران در روستای آسیب­دیده خواجه عسگر به بررسی پیمایشی پیامدها و فرآیندهای مدیریت بحران در روستاهای آسیب­دیده پرداخته شد. نتایج پژوهش، علاوه بر بطلان تصورات شکل­یافته در مورد قربانیان به­ویژه ناتوانی­ها، انتظارات، نقش­ها، دلواپسی­ها و انفعال­گرایی­ها، نمایانگر کارآمدی و توانمندی شبکه­های هنجاری روابط اجتماعی به­ویژه شبکه خویشاوندی در مدیریت محلی و همچنین، مؤید نقش فعالانه مردم و شبکه­های محلی در مواردی همچون مراحل نجات، امداد، سامان­دهی اولیه، آواربرداری، تأمین نیازهای اولیه، هدایت کمک­ها، کمک­رسانی به نیازمندان ناتوان، توزیع متناسب و مناسب اقلام ، و به­خصوص نظارت بود. البته به­رغم توانایی­ها و کارآمدی مردم و اجتماعات محلی، میزان مشارکت آنها در مرحله بازسازی خانه­های روستایی بسیار پایین بود، زیرا تصمیم­گیری­ها و مدیریت بر مبنای پیش­انگاشت ناتوانی آسیب­دیدگان دنبال می­شد؛ و بدین ترتیب، غفلت و استفاده بسیار ناچیز از استعدادها و توانمندی‌های انسانی و محیطی به افزایش نجومی هزینه­ها و رشد برخی آسیب­های اجتماعی مانند اعتیاد، سرقت و قاچاق انجامیده است. همچنین، غیاب مهندسی اجتماعی  و فنی محوری موجب تغییر کاربری مساکن بازسازی شده و نابودی بسیاری از مظاهر بدیع و تنوعات معماری روستایی شده و بی­توجهی به ماهیت اعتماد اجتماعی، با سازوکار محلی خاص آن در جامعه روستایی و اتکای آن بر فرهنگ بومی و آشنای خویشاوندی، و نیز چسبندگی مالکیت، ثروت و معیشت موجب افزایش تعارضات اجتماعی و هنجاری در ساختار اجتماعی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Social Consequences of Bam Earthquake in Damaged Villages

نویسنده [English]

  • Mohsen EBRAHIMPOUR
چکیده [English]

       After a participatory appraisal of crisis management in damaged village Khajeh Asgar, a survey was carried out to examine the consequences and crisis management process. The findings of the study rejected the formed perception of victims particularly their weaknesses, expectations, roles, concerns, and passiveness, and highlighted the efficiencies and potentials of the networks of social relation norms, specifically kinship in local management. It also verified the active role of people and local networks in rescue, relief, primary rehabilitation, clearing debris, provision of basic needs, directing earthquake aid, aiding needy invalid, appropriate and proportionate distribution of materials such as food, tent, sanitation, heat and cool generators, and monitoring and control. Of course, despite the potentials and efficiencies of people and local communities, the level of their participation in rehabilitation of rural dwellings were very low, because decision makings and management were based on the myth of inability and weakness of those who were damaged. Ignoring or low utilization of local human and environmental potentials caused the considerable rise of the costs and growth of social anomies. The lack of attention to the nature of social trust that has a local structure and relies on local and familiar culture of kinship and attachment of ownership, wealth and livelihood caused the raise of social and normative conflicts in social structure.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bam Earthquake/ Earthquake Stricken Villages (Iran)/ Villages