نقش انجمن های زادگاهی در توسعه روستایی: مطالعه موردی دریانی های تهران

نویسندگان

چکیده

  «انجمن‌های زادگاهی» (1) تشکل‌ها و نهادهای پایدار مهاجرین روستاها و شهرهای مختلف در شهرهای بزرگ­اند که فرآیندی را برای شکل‌گیری طی کرده­اند و دارای اهداف خاصی هستند. پژوهش حاضر به بررسی انجمن‌های زادگاهی دریانی‌های تهران و ویژگی‌های آن پرداخته است. این پژوهش با روش کیفی همراه با مصاحبه، مصاحبه گروهی و مشاهده، ویژگی‌های اساسی انجمن‌های زادگاهی، مصادیق انجمن‌های زادگاهی در ایران، تشکل‌های دریانی در تهران، و اثرات آنها را بر توسعه روستای دریان را بررسی کرده است. داده‌های مورد نیاز این پژوهش از دریانی‌های ساکن در تهران و روستای دریان گردآوری شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که دریانی‌های تهران دارای طیف گسترده‌ای از تشکل‌های مذهبی، خیریه‌ای، اقتصادی، حمایتی، عام‌المنفعه و اجتماعی - فرهنگی هستند و به وسیله روابط خویشاوندی و هم‌قومی با هم فعالیت می‌کنند. این انجمن­ها از لحاظ ویژگی‌های سازمانی شامل ترکیبی از آشنایان و اقوام­اند که به صورت دموکراتیک رهبران و اعضای اصلی را انتخاب می‌کنند، ظرفیت‌ گسترده‌ای برای همکاری با نهادهای دولتی دارند، و از سابقه­ای طولانی در فعالیت‌های توسعه‌ای برخوردارند. در نهایت این انجمن‌ها با سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال، احداث کارخانجات و رسیدگی به امور روستا نقش مهمی در توسعه روستای دریان دارند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Hometown Associations in Rural Development: A Case Study of Daryanis in Tehran

نویسندگان [English]

  • Mostafa AZKIA
  • Seyed Ahmad FIROOZABADI
  • Valiollah ROSTAMALIZADEH
چکیده [English]

        Hometown associations are rural and town migrants sustainable organizations and institutions in large cities which passed through a process for their formation and have specific objectives. The present study used qualitative methodology with interview, group interview and observation to deal with the main characteristics of hometown associations, the examples of these associations in Iran, Daryani's association in Tehran, and their impacts on the development of Daryan village. The required data were collected from Daryani people settled in Tehran and Daryan village. The results of study indicated that Tehran's Daryani people have extended religious, charity, economic, supportive, public service, social and cultural organizations and they work together through kinship and co-ethnicity. Some organizational characteristics of these associations indicate the members are a mixture of relatives and friends, and they elect their leaders and main members democratically; They have also extensive potentials to cooperate with government institutions and have a long history in development activities. By investment, employment generation, establishment of industrial plants and attention to village issues ultimately these associations have an important role in the development of Daryan village.     

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hometown Associations/ Rural Migrants/ Daryan (Village of Iran)/ Rural Development/ Tehran's Daryanis