بررسی عوامل موثر بر عملکرد صنایع کوچک از دیدگاه کارشناسان توسعه روستایی

نویسنده

چکیده

  به رغم مزایای فراوانی که برای صنعتی­شدن روستاها برشمرده شده است، وضعیت فعلی صنایع کوچک روستایی ایران نمی­تواند جوابگوی نیروی کار مازاد بخش کشاورزی، تفاوت چشمگیر سطح رفاه روستا و شهر، عدم مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ، و توسعه اقتصادی و اجتماعی در روستاهای ایران باشد. بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد صنایع کوچک روستایی ایران می‌تواند نکات مهمی را در زمینه دلایل عدم همسویی صنایع کوچک روستایی ایران با اهداف توسعه روستایی مشخص کند و روشنگر خطوط اساسی برنامه‌ریزی مدیران بنگاه‌ها و سیاستگذاری دولت باشد. در این مقاله عوامل مؤثر بر عملکرد صنایع کوچک روستایی ایران به سه دسته عوامل ساختاری، زمینه­ای و محتوایی دسته­بندی شده است. سپس با استفاده از روش توصیفی ـ پیمایشی به بررسی نظر کارشناسانِ توسعه روستایی ایران در زمینه میزان تأثیر هر یک از این شاخص­ها بر عملکرد صنایع کوچک روستایی و اولویت­بندی هر یک ازآنها پرداخته می‌شود.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors that Affect the Performance of Small Industries from the Rural Development Experts' Perspective

نویسنده [English]

  • Mehrnaz AMINAGHAEE
چکیده [English]

          Despite many advantages of rural industrialization, the present situation of rural industries in Iran can not absorb the surplus labour in rural areas, eliminate the considerable difference between the welfare in rural and urban areas, stop rural-urban migration and realize socio-economic development. An examination of factors that affect the performance of small rural industries can identify important points with respect to the reasons of the non convergence of rural small industry with rural development objectives, and delineates the main lines of inter enterprise planning (by enterprise managers) and outer enterprise policies (by government). Therefore, this paper categorized the effective factors on the performance of small rural industries into three structural, contextual and content factors. Then it used exploratory methodology to examine the experts views of rural development issues in Iran with respect to the influence of individual indicators on the performance of small rural industries and their prioritization.     

کلیدواژه‌ها [English]

  • Small Rural Industries/ Rural Development/ Rural Development Experts