تاثیر خشکسالی بر فرآیند زندگی عشایری طایفه طاهری در حوزه شهرستان طبس استان یزد

نویسنده

چکیده

  نظام تولیدی و زندگی اجتماعی عشایر با چالش‌ها و مشکلات فراوان روبه­روست که پدیده خشکسالی از آن جمله است. برای شناخت موانع توسعه و مشکلات اقتصادی- اجتماعی ناشی از وقوع خشکسالی طی سال‌های گذشته در محدوده قشلاق و تأثیر آن بر زندگی عشایر طایفه طاهری شهرستان طبس و نیز ارائه راه‌حل برای برنامه­ریزی توسعه اقتصادی و اجتماعی این جامعه، در 1385، تحقیقی در این زمینه صورت گرفت. روش تحقیق به‌صورت مطالعات میدانی با اتکا به نمونه­گیری، و همچنین، استفاده از آمار و اطلاعات به­دست آمده از سرشماری­های عشایر کوچنده طی سال‌های گذشته بود. بر اساس نتایج تحقیق، وقوع خشکسالی تأثیرات شدید اقتصادی و اجتماعی بر جامعه مورد مطالعه داشته و باعث کُندی روند توسعه شده است. کاهش میانگین تعداد دام هر خانوار، ‌کاهش شدید تعداد دام­های سنگین، تغییر شدید نسبت دام­های سبک، کاهش شدید میانگین وزن دام­ها، کاهش تولیدات صنایع دستی و سرانجام، کاهش تولید و میانگین درآمد هر خانوار نسبت به دوره پیش از خشکسالی از مهم‌ترین تأثیرات اقتصادی خشکسالی بوده است. همچنین، از مهم‌ترین تأثیرات اجتماعی خشکسالی، می­توان کاهش جمعیت این طایفه و وقوع مهاجرت به­ویژه مهاجرت­های فصلی و موقت را یادآور شد. از دیگر تأثیرات منفی خشکسالی، تخریب مراتع و کاهش مقدار و کیفیت علوفه تولیدی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impacts of Drought on the Life of Taheri Nomadic Tribe in Tabas County of Iran

نویسنده [English]

  • Jalal SALEM
چکیده [English]

        Production system and social life of nomads face many challenges and socio-economic problems, one of which is drought. The Purpose of this study was to recognize the barriers to development and socio-economic problems created by drought during the five year period of 2001-2006 in winter resort area and its effects on the life of Taheri nomadic tribe in Tabas county. The research methodology was field study relying on scientific sampling and also using statistics and information from censuses of moving tribes during the past years. The results indicated that drought has affected the community economically and socially and declined development trend considerably. Some of the most important economic effects of drought were a decline in the number of livestocks per household, severe decline in the number of heavy livestocks, decline in the production of handicrafts and ultimately reducing production and average income of each household in comparison to pre drought period. Some of the most important social impacts of drought were population decline in the tribe as a result of out-migration, particularly of seasonal and temporal type. Other negative impacts of drought were pasture land destruction, and decline in the quantity and quality of produced feed.      7

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought/ Nomads/ Taheri (Tribe)/ Tabas (County of Iran)