تحلیل هزینه - فایده عملکرد محصولات کشاورزی در سیستان و بلوچستان:مطالعه موردی تریتیکاله، جونومار و گندم هامون

نویسندگان

چکیده

  هدف این مطالعه، بررسی تولید محصولی است که زمینه مناسبی را برای مشارکت کشاورزان در توسعه اقتصادی فراهم آورد. جامعه آماری شامل کشاورزان سه محصول تریتیکاله، جونومار و گندم هامون در سال زراعی 1381 در دو منطقه سیستان و خاش در استان سیستان و بلوچستان است. در این مطالعه با استفاده از داده‌های سری زمانی، از روش تحلیل هزینه- فایده استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد با توجه به اینکه تریتیکاله به عنوان یک غله جدید در استان مطرح است و می‌تواند به عنوان علوفه نیز در تغذیه دام مورد استفاده قرار گیرد، نسبت هزینه ـ فایده آن در دو مکان سیستان (بخش شهرکی و ناروئی) و خاش (بخش مرکزی) بیشتر از یک است. کشت و ترویج این محصول با توجه به عملکرد بالای آن نسبت به گندم هامون و جو نومار، به عنوان یک غله جدید با پتانسیل بالای تولید علوفه و دانه در ایجاد تنوع کشت در منطقه و افزایش عملکرد مؤثر است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cost-Benefit Analysis of the Performance of Agricultural Products in Sistan-and- Baluchestan Province of Iran: A Case Study of Triticale, Nomar Barley, and Hamoon Wheat

نویسندگان [English]

  • Mahmoud MOHAMMAD GHASEMI
  • Shir Ali KOOHKAN
  • Hossein AKBARI MOGHADDAM
  • Hasan ROSTAMI
  • Habibollah GOLI MAHMOUDI
چکیده [English]

        The purpose of this study is to produce a crop that can provide an appropriate context for the participation of farmers in economic development of the area. The statistical population consisted of farmers who have cultivated three crops, triticale, Nomar barley and Hamoon wheat in 2002 crop year in Sistan-and-Baluchestan province. The study has applied cost-benefit analysis to time series data, and the results implied that since triticale is a newly introduced cereal in the province, that can be used as a seed food for human consumption and as a fodder for animal feeding, its cost-benefit ratio was more than one in two locations of the Sistan region and Khash. Triticale cultivation and extension as a new cereal with high potential for fodder and seed production can be effective in generating crop diversity and increasing performance in the region, considering its high performance in comparison with Nomar and Hamoon wheats.     

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Products/ Sistan-and-Baluchestan (Province of Iran) Triticale/ n omar Barley/ Hamoon Wheat