کاربرد منطق فازی در ارائه مدل ارزیابی سطوح توسعه کشاورزی دهستان های شهرستان کرمانشاه

نویسندگان

چکیده

  هدف مقاله حاضر ارائه مدل و کاربرد منطق فازی در ارزیابی توسعه کشاورزی دهستان‌های شهرستان کرمانشاه برای تصمیم‌گیری دقیق­تر برنامه­ریزان است. داده‌های پژوهشی از طریق مصاحبه نیمه­ساختاریافته با مسئولان مراکز خدمات این دهستان‌ها به­عنوان افراد خبره گردآوری شده و نتایج تحقیق حاکی از سطح­بندی دهستان‌ها در پنج رتبه است. دهستان‌های درودفرامان، میان در بند، و جلالوند با میزان توسعه‌یافتگی 39/0 رتبه اول؛ سراب نیلوفر، کوزران، چقانرگس، و الهیارخانی با میزان توسعه کشاورزی 389/0 رتبه دوم؛ و ماهی­دشت با میزان توسعه کشاورزی 388/0 رتبه سوم را دارا بوده و همگی در ردیف دهستان‌های کمترتوسعه‌یافته قرار گرفته­اند. بیلوار و سرفیروزآباد نیز به­ترتیب با میزان توسعه کشاورزی 25/0 و 17/0 در رتبه­های چهارم و پنجم و در گروه دهستان‌های توسعه­نیافته واقع شده‌اند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Fuzzy Logic in an Assessment Model of Agricultural Development Levels in Subdistricts of Kermanshah County of Iran

نویسندگان [English]

  • Vida PEZESHKI
  • Kioomars ZARAFSHANI
چکیده [English]

      The goal of this study is to present a model of fuzzy logic and its application in the assessment of agricultural development of subdistricts of Kermanshah county which enables the planners to make more precise decisions. The study data were collected from the heads of service centers in subdistricts as experts of subject by a semi structured interview and the results indicated that the subdistricts can be ranked at five levels. The subdistricts of Dorood-faraman, Miandarband, and Jalalvand ranked first at 0.39 points; Sarab Niloofar, Koozaran, Chaghanarges, and Allahyarkhani ranked second at 0.389 points; and Mahidasht ranked third with 0.388 points of development, all located in the less developed subdistricts. Bilavar and Sarfiroozabad with 0.25 and 0.17 located at fourth and fifth rank in the group of undeveloped subdistricts.     

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Development/ Rural Development/ Assessment/ Kermanshah (County of Iran)