ارزیابی و اولویت‌بندی پایداری اجتماعی در مناطق روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان خرم‌بید استان فارس

نویسندگان

چکیده

  در مفهوم «پایداری»، حفظ سرمایه­های انسانی، طبیعی، اجتماعی و اقتصادی در راستای عدالت بین­نسلی در کانون توجه قرار می­گیرد. همچنین، چارچوب نظری پایداری نشان می­دهد که هر برنامه­ریزی با رویکرد توسعه پایدار نیازمند ارائه تصویری چندبعدی از فضای مورد مطالعه است. در این بین، «پایداری اجتماعی» به عنوان یکی از ابعاد توسعه پایدار بیشتر با ابعاد کیفی همگام است و از طریق مفاهیمی چون «زندگی انسانی» و «احساس رفاه» در محیط اجتماعی ارزیابی می­شود. پژوهش حاضر، با رویکردی جغرافیایی، به بررسی سطح پایداری اجتماعی، نحوه انتخاب شاخص­ها و ارزیابی روش­های سنجش و اولویت­بندی آنها در دویست خانوار روستایی مستقر در چهارده مرکز روستایی واقع در شهرستان خرم­بید در استان فارس پرداخته است. نتایج اندازه­گیری و سطح­بندی پایداری اجتماعی در مراکز روستایی در منطقه مورد مطالعه، با بهره­گیری از الگوریتم «تاپسیس» مبین تطبیق کامل این مدل با مشاهدات تجربی است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation and Prioritization of Social Sustainability in Rural Areas: A Case Study of Villages in Khorrambid County of Fars Province

چکیده [English]

The conservation of human, natural and socio-economic capital is a main concern in sustainability concept and in the direction of intergenerational equity. In addition, the theoretical framework of sustainability indicates that every planning with a sustainable development approach requires a multi-dimensional presentation of studied case. Social sustainability is rather associated with qualitative aspects, being evaluated by concepts such as human life, the feeling of welfare, and prosperity in social environment. The rural community in Iran is influenced by different policies and trends in recent decades and it has been under extensive changes, but there is some evidence indicating the movement of rural areas towards social unsustainability in particular. The present study applies a geographical approach to the examination of the level of social sustainability, the method of indicators selection, and evaluation of prioritizing and measuring methods among 200 rural households in 14 rural centers located in Khorrambid county in Fars province. The results of measuring and ranking social sustainability in the county, by application of TOPSIS, are consistent with empirical methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Sustainability/ Sustainable Rural Development/ Ranking/ Khorrambid (County in Iran)