آسیب‌شناسی دهیاری‌های استان آذربایجان شرقی: مطالعه موردی شهرستان بستان‌آباد

نویسندگان

چکیده

 مدیریت روستایی با تکیه بر سازمان‌ها و نهادهای مردمی از رهیافت‌های مطرح با هدف توسعه پایدار و متوازن در بسیاری از نقاط جهان از جمله ایران است. دهیاری‌ها در قالب نهادی غیردولتی بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در 1377 تأسیس شده و از 1382، با هدف توسعه همه‌جانبه و پایدار روستاهای کشور، فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. این پژوهش در 1389، با استفاده از پارادیم تحقیق کیفی، انجام شده است. جامعه آماری شامل 30 دهیار شهرستان بستان‌آباد است، که در قالب گروه‌های متمرکز کانونی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. در جمع‌آوری و تفسیر داده‌ها، از مشارکت فعالانه جامعه آماری بهره‌گیری شده است. تربیت مدیران آشنا به شرایط روستا و سازمان‌های محلی، انجام کار کارشناسی کافی قبل از اجرای طرح‌ها، انتخاب دهیاران توانمند و به‌دور از مسائل قبیله‌ای، لحاظ کردن رضایت مردم، الزام سازمان‌ها به همکاری با دهیاران، و اعطای نقش بیشتر به دهیاران در امور روستایی از جمله پیشنهادهای پژوهش حاضر است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Pathology of Rural Assistance Offices in East Azarbaijan Province: A Case Study of Bostan Abad County

چکیده [English]

One of the main approaches to sustainable and balanced development is the dependence of rural management on people organizations. Rural Assistance Offices (RAO) are non government organizations established in accordance with a law approved by Iran's Islamic Parliament in 1998. They start their activities from 2003 aiming for sustainable integrated development for rural areas in the country. The statistical population consists of 30 rural assistance officers in Bostan Abad county. They discuss the areas of interest by forming a focus group. The statistical population is engaging actively in the collection and interpretation of data. The study recommends the training of managers with adequate knowledge of rural areas and local organizations, adequate project appraisal before the implementation, selection of strong officers neutral to tribal issues, consideration of people attitudes and satisfaction, necessity of cooperation between officers and other organizations, and delegation of more roles to officers with respect to rural issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Assistance Offices/ Pathology/ Rural Management/ Qualitative Research/ Bostan Abad (County in Iran)/ East Azarbaijan (Province of Iran)