بررسی تحولات برنامه‌ریزی توسعه روستایی اتحادیه اروپا در قرن بیست و یکم: درس‏هایی برای ایران

نویسندگان

چکیده

 اتحادیه اروپا از قدیمی‌ترین پیمان‌های سیاسی در جهان است. سیاست مشترک کشاورزی، خط مشی لیدر و برنامه‌های مصوب توسعه روستاهای اتحادیه، برای
دوره‌های زمانی 2006-2000 و 2013-2007 و نیز چشم‏انداز توسعه روستایی در2020-2013 از جمله برنامه‌های اجراشده و در حال اجرای کشورهای اتحادیه در چشم‏انداز نوین برنامه‌ریزی توسعه روستایی است. در مقاله حاضر، پس از آشنایی اجمالی با اتحادیه اروپا، وضعیت گذشته و موجود نظام برنامه‌ریزی توسعه روستایی در کشورهای عضو، چشم‌انداز آینده آن و همچنین، میزان تأثیرگذاری و اهمیت برنامه‌های توسعه کشاورزی بر فرایند برنامه‌ریزی توسعه روستایی بررسی می‌شود. مشارکت و مسئولیت مشترک، خط مشی راهبردی، تکمیل‌کنندگی و انسجام، رویکرد پایین به بالا و تأکید بر شبکه‌سازی و در نهایت، توجه ویژه به تنوع اقتصادی در نواحی روستایی مهم‏ترین آموزه‌های توسعه روستایی در برنامه‌های اتحادیه اروپا در قرن 21 برای ایران به‌شمار می‌روند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review on Rural Development Planning Evolutions in Europe Union in 21st Century: Lessons for Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammadamin KHORASANI
  • Kioomars YAZDANPANAH
  • Zohreh MOGHFELI
چکیده [English]

    Agriculture sector has an important portion of EU economy, with
3.8% of jobs and 4.4% of GDP. Negative rate of rural population growth is a
risk for rural planners and shows the importance of new perspective for rural
development in the EU. So, from the beginning of 21st century, there
has been a new attitude towards rural and agricultural development in member
states. Common Agricultural Policy (CAP), LEADER Approach and approved rural
development programs for 2000-2006 and 2007-2013 periods are among the main rural
development programs in this century. Coordination of rural development
programs in national level with high level of policy making for development of
rural regions in member states and conformity with the rules related to budget
of any sections of program are the most important attitudes of new rural development
landscape in the EU. In this article, we tried to survey the past and present
rural development planning system in member states, its future perspective as
well as effectiveness and importance of agricultural development programs in
rural development process.     

 
 
   

 1. Corresponding Author and Assistant Professor of
Geography and Rural Planning, University of Tehran, Iran (khorasani_ma@ut.ac.ir).   [2]. Assistant Professor of
Political Geography, University of Tehran, Iran.   [3]. Msc Student in Geography and
Rural Planning, University of Tehran, Iran.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evolutions
  • Rural Development Plans
  • European Union (EU)
  • Iran