نمایه سیزده ساله (1381-1393) ضمیمه شماره بهار 1395

نویسندگان

چکیده

  نمایه و نمایه ‎ سازی یکی از ابزارهای اطلاع ‎ رسانی به‏شمار می ‎ رود که به‏گونه‏ای کم ‎ هزینه و آسان بازیابی اطلاعات را میسر می‏سازد. در واقع، نمایه ‎ سازی فرایند تعیین اطلاعات در یک پیشینه دانش ( متن یا غیرمتن) و سازمان‏دهی و ایجاد نقاط دسترسی بدان اطلاعات در داخل یک فایل قابل جست‏وجوست. از زاویه ‎ ای دیگر، می ‎ توان گفت نمایه ‎ سازی به‏نوعی یک هنر است، هنری که نیازمند روش ‎ های نظام ‎ مند و دقیق است. بر همین اساس، نتیجه فرایند نمایه ‎ سازی ایجاد نمایه ‎ ای است که محل موضوع ‎ ها را مشخص می ‎ کند و امکان استفاده از اسناد و مدارک را با ایجاد نقاط دسترسی به‏وجود می ‎ آورد.   در تعریفی کارکردی و تخصصی ‎ تر، نمایه فهرستی از موضوع ‎ ها، واژه ‎ ها، اسامی و دیگر مطالب یک یا چند کتاب یا مقاله و ارجاع آن به صفحاتی است که این مطالب در آن درج شده است.   در کل، وجود نمایه در متون علمی از الزامات یک اثر است و از شاخص ‎ های علمی این ‎ گونه آثار محسوب می ‎ شود، تا جایی که می ‎ توان گفت نبود آن از اعتبار نوشته ‎ های علمی مانند کتاب، مقاله و رساله می ‎ کاهد.   با توجه به اهمیت نمایه و نمایه ‎ سازی در طبقه ‎ بندی اطلاعات و انجام یکی از مهم ‎ ترین خدمات اطلاع ‎ رسانی در بخش کشاورزی و به‏ویژه حوزه اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، بر آن شدیم تا به نمایه ‎ سازی مقالات چاپ شده در «فصلنامه علمی- پژوهشی روستا و توسعه» اهتمام ورزیم. بی‏گمان نمایه مقالات به پژوهشگران و کارشناسان مسائل اجتماعی- اقتصادی بخش کشاورزی و روستایی در بازیابی و استفاده کارآمد از این اطلاعات کمک خواهد کرد. بر این اساس، علاوه بر نمایه سالانه، بر حسب قواعد نمایه ‎ سازی، مجموعه «نمایه سیزده ‎ ساله مقالات، سال‏های 1381 تا 1393» در یک مجلد جداگانه منتشر شده است.   مجموعه حاضر دربرگیرنده نمایه آثار علمی- پژوهشی 413 عنوان مقاله و 931 حوزه موضوعی از 631 تن از محققان و نویسندگان کشور است.