تحلیل فضایی الگوی اشتغال زنان روستایی و شهری ایران در بخش‌های عمده فعالیت با استفاده از ضریب FLQ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

     هدف از پژوهش حاضر شناخت فعالیت پایه‌ای اشتغال زنان روستایی و شهری در بخش‌ها و گروه‌های عمده فعالیت‌های اقتصادی در مناطق روستایی و شهری و همچنین، توزیع فضایی آنها در سطح کشور بود. جامعه آماری پژوهش 394 شهرستان کشور را دربر‏می‏گرفت، که آمار و اطلاعات آنها از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 استخراج شد و با استفاده از ضریب FLQ ، بخش‏های پایه صادرکننده نیروی کار مشخص شدند. نتایج نشان داد که در بخش کشاورزی، نواحی شمال، مرکز و شمال شرق کشور از نواحی پایه‏ای در اشتغال زنان روستایی و بخش‌هایی از استان‌های قم، لرستان، ایلام، کرمانشاه، خوزستان، خراسان جنوبی یزد و کرمان از نواحی پایه و صادرکننده نیروی کار زنان شهری به‌شمار می‏روند؛ در بخش صنعت نیز نواحی شمال غرب، مرکز و شمال شرق کشور از نواحی پایه اشتغال زنان روستایی و شمال و شمال شرق کشور از نواحی پایه‌ای اشتغال زنان شهری محسوب می‌شوند؛ و در بخش خدمات نیز نواحی شمال و شمال غربی کشور از نواحی پایه‌ای اشتغال زنان روستایی و نواحی شمال کشور از نواحی پایه‌ای اشتغال زنان شهری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Rural and Urban Women , Employment, Spatial Analysis, Major Economic Activities, Formula of Location Quotient (FLQ).

چکیده [English]

      Hasanali FARAJI SABOKBAR [1] , Bahram HAJARI [2] , Zabih TORABI [3] , and Soleyman BAHRAMAND [4]   Received: 8 April, 2015 Accepted: 25 July, 2016     T he study aimed at identifying the basic and non- basic employment activities of rural women in major economically active sectors of rural districts of Iran and their spatial distribution in the country. The statistical population included 394 counties. Required data were extracted from the 2011 General Population and Housing Census. The basic sources of active human workforce were determined by using Formula if Location Quotient (FLQ) spatial cluster analysis. The results indicated that in the agricultural sector, northern, central and north-east areas were considered as basic areas for the employment of rural women; and some parts Qom, Lorestan, Ilam, Kermanshah, Khuzestan, Yazd, Kerman, South Khorasan were Known as urban labor force exporting areas; in addition, the industry in north-west, central and north-east areas were found to be the base areas for the employment of rural women, and the north and north-east areas were considered as the basic areas for the employment of urban women; in the services sector, the employment of women in rural base areas was observed in the north and north-west of the country while the northern areas were found to be the basic areas for the employment of urban women.     [1] . Associate Professor, Department of Rural Planning, Faculty of Geography, University of Tehran, Iran.   [2] . Corresponding Author and PhD Student in Geography and Rural Planning, Faculty of Geography, University of Tehran, Iran ( b.hajari@yahoo.com ).   [3] . PhD Student in Geography and Rural Planning, Faculty of Geography, University of Tehran, Iran.   [4] . MSc Student in Spatial Planning, Faculty of Geography, University of Tehran, Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural and Urban Women
  • employment
  • spatial analysis
  • Major Economic Activities
  • Formula of Location Quotient (FLQ)