بررسی اثرات ­اقتصادی- اجتماعی اسکان عشایر بر خانوارهای اسکان‏یافته در استان لرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

         طی دو دهه گذشته، روند اسکان خودجوش ­عشایر در استان ­لرستان نسبت به کل ­کشور از سرعت بالاتری برخوردار بوده است. از آنجا که موفقیت و پایداری طرح‌های اسکان در گرو توجه به شاخص­های اقتصادی- اجتماعی ­جامعه ­عشایری و ارتقای سطح آنهاست، هدف­ تحقیق حاضر بررسی اثرات ­اقتصادی- اجتماعی اسکان عشایر در وضعیت خانوارهای ­اسکان­یافته استان ­لرستان بود. نوع تحقیق، ارزشیابی تأثیر به روش ­پیمایشی بوده، جامعه ­آماری آن 2925 خانوار عشایری اسکان­یافته (هدایتی و خودجوش) و 14638 خانوار عشایر کوچنده لرستان را دربرمی‏گرفت. حجم ­نمونه برای عشایر اسکان­یافته و عشایر کوچنده (گروه­ شاهد) هر کدام 180 خانوار تعیین و نمونه‏گیری به روش تصادفی طبقه­بندی­شده ­منظم در سال 1391 انجام شد. یافته­های پژوهش نشان داد که اسکان عشایر بر نرخ باسوادی، میزان زمین زراعی، تعداد واحد دامی، نوع شغل، سطح­ برخورداری ­از امکانات فرهنگی- اجتماعی، سطح برخورداری از امکانات بهداشتی– درمانی، سطح برخورداری­ از امکانات رفاهی و خدمات بیمه‏ای خانوارهای عشایر اسکان­یافته تأثیر مثبت و بر وضعیت اشتغال و میزان درآمد آنها تأثیر منفی داشته است.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Socio-economic Implications of Nomadic Settlement for Settled Households in Lorestan Province of Iran

چکیده [English]

    Hamid Reza KARAMI [1] and Firooz DERIKVANDI [2]   Received: 29 May, 2015 Accepted: 11 May, 2016     During the past two decades, spontaneous settlement of nomads has more rapidly taken place in Lorestan province of Iran, compared to other parts of the country. Since the success and sustainability of settlement projects depend on the attention to socio-economic indexes for nomadic community and their enhancement, this study aimed at investigating the socio-economic effects of nomadic settlement on the status of settled families in the Lorestan province. It was an impact assessment conducted in a survey method. The statistical population included 2925 settled households (both directed and spontaneous) and 14,638 unsettled nomadic households in the province. The sample size for the settled households and the unsettled nomadic ones (control group) was determined 180 households through regular stratified random sampling method for each group, in 2012. The findings showed that the settlement of nomads had a positive impact on literacy rates, the amount of arable land, number of livestock, type of job, access level of socio-cultural facilities, access level of health care facilities, access level of the amenities insurance services for the settled households, but it had a negative impact on their employment and income.      1. Corresponding Author and Faculty Member and Instructor of Research and Education Center for Agriculture and Natural Resources, Lorestan Province, Khoramabad, Iran ( hamidkarami75@yahoo.com ).   [2] . MSc Management and Researcher of Research and Education Center for Agriculture and Natural Resources, Lorestan Province, Khoramabad, Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IMPACT ASSESSMENT
  • Nomadic Settlement
  • Lorestan (Province)