ارائه روش نظریه زمینه­ای برای مدل­سازی مفهومی پیامدهای تغییرات اقتصادی در روستاهای شهرستان چرداول: مطالعه موردی روستاهای مسیر راه کربلا در دهستان شباب

نویسندگان

چکیده

      با توجه به تغییر و تحولات متعدد در ساختار اقتصادی روستاهای شهرستان چرداول، پژوهش حاضر با هدف بازسازی مفهومی پیامدهای تغییرات اقتصادی در چهار روستای منتخب که در مسیر جاده کربلا قرار دارند، درک و تفسیر مردم از شرایط، تعاملات و پیامدهای این تغییرات را با رویکرد کیفی نظریه زمینه­ای مورد بررسی قرار داده است. نمونه­ها به صورت هدفمند و با نمونه­گیری گلوله برفی انتخاب شدند. بنابراین، روستاییانی که در گذشته به کشاورزی اشتغال داشتند و اکنون به فعالیت­های دامداری و زنبور­داری و مشاغل خدماتی می‏پردازند، انتخاب شدند. انتخاب نمونه­ها تا رسیدن به اشباع نظری از ساکنان روستاهای مورد مطالعه ادامه داشت. در کل، مطالعه روی 47 نفر صورت گرفت. داده­های گردآوری‏شده در قالب 48 مفهوم، هفت مقوله عمده و یک مقوله هسته­ای کد­گذاری شدند. نتایج نشان داد که مردم روستاهای منتخب پیامدهای تغییرات اقتصادی را به‏مثابه تحول در کارکرد روستا و افزایش مشاغل جدید درک کرده­اند.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introduction of Grounded Theory Approach for Conceptual Modeling of Implications of Economic Changes in Villages of Chardavol County: A Case Study of Villages of Shabab Sub-district, on the Way to Karbala

چکیده [English]

   Due to various recent changes in rural economic structure of Chardavol county of Iran, this study aimed at reconstructing the conceptual consequences of the economic changes in the four villages on the road to Karbala. It examined people's understanding and perception of the requirements, interactions and implications of these changes through a qualitative grounded theory approach . Samples were purposive, selected in a snowball sampling method; thus, they include the rural people previously engaged in agriculture and now were active in livestock and beekeeping activities and service jobs. The samples were chosen to achieve theoretical saturation of the inhabitants of the studied villages. Finally, the study was conducted on 47 people . The collected data were coded within48 concepts , 7 major categories and one core category. The study results showed that the people in selected villages considered the consequences of economic changes as chang es in the function of village as well as increase in new jobs.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Changes
  • Grounded theory
  • Conceptual model
  • Shabab (Sub-district)
  • Chardavol (County)