تحلیل و سطح­بندی توسعه در مناطق روستایی شهرستان دشتی با تأکید بر رویکرد فازی

نویسندگان

چکیده

      بررسی حاضر در قالب یک پژوهش بنیادی با هدف تبیین وضعیت توسعه در مناطق روستایی شهرستان دشتی به انجام رسید. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده، گردآوری داده­ها به شیوه کتابخانه­ای با بهره­گیری از آمارنامه سال 1390 استان بوشهر صورت گرفت که طی آن، 59 شاخص در ابعاد مختلف استخراج شد و سطح­بندی میزان توسعه­یافتگی دهستان­های شهرستان دشتی به شیوه کمّی با استفاده از روش تاپسیس فازی و بهره­گیری از نرم­افزار SPSS انجام شد. یافته­های پژوهش، با ترسیم سیمایی نامتعادل از توسعه مناطق روستایی، از وجود یک شکاف منطقه­ای عمیق در شهرستان دشتی حکایت داشت، به­گونه­ای که روند توزیع و دسترسی به منابع در هفت دهستان شهرستان دشتی گویای آن بود که دهستان­های خورموج و کبگان، به‏ترتیب، دارای بیشترین میزان توسعه بودند و دهستان­های شنبه، چغابور و مرکزی نیز در جرگه مناطق روستایی محروم قرار داشتند؛ همچنین، توسعه دهستان­های طسوج با 379/0 و کاکی با 359/0 در سطح متوسط بود. نتایج نشان داد که توسعه متوازن مناطق روستایی در شهرستان دشتی مستلزم بازنگری در تخصیص منابع و امکانات، توزیع برابر فرصت­ها و ارتقای کیفی خدمات در مناطق دورافتاده با هدف آمایش سرزمین است.    .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and Categorization of Development Levels in Rural Areas of Dashti County of Iran w ith Emphasis on Fuzzy Approach

چکیده [English]

       this fundamental research aimed at explaining the status of development in rural areas of Dashti county in Bushehr province of Iran. It was a descriptive-analytical research and the data gathering was conducted in a documentary method according to the data statistics of 2011 for Bushehr province from which 59 indexes in different dimensions were extracted; and the level of development for each sub-district of the county was categorized in quantitative methods, using Fuzzy Topsis and SPSS. In addition to outlining the unbalanced aspect of the development in these rural areas, the study findings indicated a deep regional split in the Dashti county, so that the process of distribution of and access to resources in seven sub-districts of Dashti county indicated that the sub-districts of Khormoj and Kebgan had the highest rates of development and Shanbeh, Choghabour and Central sub-districts were among the most deprived rural areas. The evidence also indicated that the sub-districts of Tesouj with 0.379 and Kaki with 0.359 rates were at the mean level of rural development. As shown by the study results, the balanced development of rural areas in the Dashti county requires revision in the allocation of resources and facilities, equitable distribution of opportunities and enhanced quality of services in remote areas through land use planning.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • categorization
  • Development
  • Fuzzy approach
  • Dashti (County)