بررسی تأثیر روانی مهاجرت بر ناپایداری اجتماعی– اقتصادی مناطق روستایی: مطالعه موردی منطقه سیستان

نویسندگان

چکیده

 
 

 
 در دهه­های گذشته، منطقه سیستان به­دلیل
مسائل مختلف همواره با جا­به­جایی جمعیتی روبه­رو بوده است. اما چیزی که اکنون
توجه همگان را به خود جلب کرده، مهاجرت­های شدید طی یک دو سال اخیر در این منطقه است.
از آنجا که هر پدیده اجتماعی نتایجی را به­دنبال دارد، این پدیده نیز با تأثیرات
گوناگون همراه است که البته در پژوهش حاضر، پیامدهای روانی آن مد نظر بود و از این­رو،
تأثیر روانی مهاجرت بر ناپایداری در مناطق روستایی سیستان بررسی شد. روش تحقیق
مبتنی بر بررسی منابع اسنادی، بررسی­های میدانی و تکمیل پرسشنامه بود و داده­ها با
استفاده از نرم­افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق حاکی از تأثیرگذاری
مهاجرت روستاییان بر بعد روانی زندگی بازماندگان روستایی بود؛ همچنین، تأثیر روانی
مهاجرت در شهرستان­های مختلف منطقه سیستان متفاوت بود، چنان­که روستاهای شهرستان
هیرمند بیشترین و روستاهای شهرستان زابل کمترین میزان تأثیرپذیری را داشتند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Psychological Effect of Migration on Socio-economic Instability in Rural Areas: A Case Study of Sistan Region, Iran

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Reza MIRLOTFI
  • Meysam BONDANI
  • Sa'eedeh SHAHRAKI
  • A'zam andBORDBAR GALOVI
چکیده [English]

Over recent decades, Sistan region has always faced with population transfers. But what has attracted attention is a great migration that has taken place in this area over the last two years; and just like every social phenomenon, it is also followed by various consequences. This study aimed at investigating the psychological effects of migration on socio-economic instability in rural areas of the Iranian Sistan region. The research is based on review of documents, surveys and the questionnaires analyzed using SPSS software. The study results indicated some impacts of immigration on the mental aspect of life in survivors of rural people; and also, different psychological impacts could be seen in different counties in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Immigrants
  • Rural Survivors
  • Influence
  • Sistan region