فعالیت در تشکل­های تولید ورمی­کمپوست، راهکاری برای توانمندسازی زنان روستایی: مطالعه موردی استان فارس

نویسندگان

چکیده

    تشکل­های زنان، چنانچه به­دور از تبعیض و در پرتو مشارکت عمومی برای اشتغال شایسته زنان شکل گیرد، در تحقق عدالت اجتماعی بسیار مؤثر خواهد بود. تولید ورمی­کمپوست توسط تشکل­های زنان روستایی از طرح­های سازمان جهاد کشاورزی و به­ویژه دفتر امور زنان روستایی و عشایری بود که اهداف گوناگون را دنبال می­کرد. پژوهش حاضر در 1391 به­منظور شناخت پیامدهای فعالیت در تشکل­های تولید ورمی­کمپوست برای جامعه روستایی در استان فارس و با جامعه آماری 23 تن از زنان عضو تشکل به روش گلوله برفی انجام شد. یافته­های پژوهش نشان داد که از مهم­ترین تأثیرات این تشکل­های زنان بر جامعه روستایی ارتقای سطح آگاهی زنان و نیز افزایش اعتماد متقابل بین آنهاست؛ همچنین، از مهم­ترین پیامدهای فعالیت در این تشکل­ها برای زنان روستایی افزایش اعتماد به نفس و تقویت روحیه رهبری است؛ حذف نقش واسطه­ها و ایجاد اشتغال نیز از جمله پیامدهای اقتصادی فعالیت در این­گونه تشکل­ها به­شمار می­روند. در پایان مقاله، نکاتی کاربردی از جمله ترویج کارآفرینی زنان در تشکل­ها و ارائه آموزش­های لازم به تسهیل­گران و زنان روستایی پیشنهاد می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Activity of Vermicompost Production Associations as a Practice of Empowering Rural Women: A Case Study of Fars Province, Iran

چکیده [English]

        Provided that women’s associations are formed without discrimination against their members and in the light of public participation with respect to the employment of qualified women, they would have a major impact on the realization of social justice . Production of vermicompost by the rural women’s associations is a plan tailored by the Organization of Jihad for Agriculture and especially Bureau of Rural and Nomadic women Affairs and pursues a variety of purposes. This study aims at identifying the impacts of vermicompost production associations on rural communities in the Fars province of Iran, and it was conducted in a snowball method among 23 members of these associations in 2012. As shown by the study results, the major concerned impacts include improving the awareness of rural women, increasing the mutual trust among the rural women and specifically, increasing their confidence and encouraging their leadership; in addition, eliminating the middlemen and creating a number of jobs are among the economic impacts. Finally, some practical recommendations are presented, including promotion of women entrepreneurship in such associations as well as holding necessary training courses for the rural women and facilitators.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment
  • Social and Economic Consequences
  • association
  • Rural Women
  • Fars (Province)