تحلیل‌ نگرشی آثار و پیامدهای گسترش ویلاسازی در روستاها ی دهستان تاررود شهرستان دماوند

نویسندگان

چکیده

    در دو دهه اخیر، روستاهای خوش آب و هوا با موج گسترده گردشگری روستایی مواجه شده و شاهد پدیده ویلاسازی است. توسعه این نوع گردشگری روستایی و به تبع آن، تملک باغ و زمین و ساخت ویلا (خانه دوم) در روستاها آثار و پیامدهای متعدد را بر جای می‌گذارد. تحلیل نگرش صاحبان ویلا و جامعه میزبان نسبت به آثار این پدیده بسیار اهمیت دارد. مقاله حاضر، که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام پذیرفته، به بررسی تفاوت نگرش صاحبان ویلا و جامعه میزبان (روستاییان) در زمینه آثار و پیامدهای گسترش ویلاسازی در روستاهای دهستان تاررود بخش مرکزی شهرستان دماوند بپردازد. اطلاعات لازم با استفاده از دو پرسشنامه خانوار ساکن یا جامعه میزبان و صاحبان ویلا به­دست می­آید. نتایج نشان می­دهد که نگرش دو گروه نمونه در زمینه آثار و پیامدهای زیست­محیطی گسترش ویلاسازی در روستاها یکسان اما در زمینه آثار و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Attitudinal analysis of the effects and consequences of the development of Villa construction in the villages of Tarroud Dehistan, Damavand County