مهاجران و نقش آنها در توسعه و عمران روستایی: مطالعه موردی دهستان رامشه در شهرستان اصفهان

نویسندگان

چکیده

  اگرچه با طرح دیدگاه­ وابستگی و غلبه آن در ادبیات تحقیق، از اثرات اقتصادی و اجتماعی مثبت مهاجرت در نواحی روستایی غفلت شده اما در چند دهه گذشته، با بررسی نقش مهاجران در رفاه خانوارهای روستایی، سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و اهمیت وجوه ارسالی در نواحی روستایی، اثرات مهاجرت بر توسعه مورد تأکید قرار گرفته است. در این راستا، نظر به عدم توجه کافی بدین موضوع در کشور، مقاله حاضر به بررسی نقش مهاجران روستایی ساکن شهرها در توسعه روستاهای دهستان رامشه (شهرستان اصفهان) می­پردازد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و روش انجام آن توصیفی و تحلیلی است. داده­های مورد نیاز تحقیق با استفاده از روش­های میدانی و تهیه پرسشنامه از خانوارهای ساکن روستاها و مهاجران مقیم شهرها گردآوری شده است.   نتایج تحقیق نشان می­دهد که مهاجران روستایی ساکن تهران با حفظ و تقویت ارتباط خود با یکدیگر و تشکیل نهادهای متعدد اجتماعی، رشد و توسعه روستاهای زادگاه خود را هدف قرار داده­اند؛ و با حفظ و توسعه املاک خود در روستاها، ارسال وجوه برای ساکنان مقیم، انتقال فناوری، مشارکت در اجرای طرح­های عمرانی و سرمایه­گذاری مستقیم در فعالیت­های کارگاهی و صنعتی، در تجدید حیات اجتماعی، ایجاد اشتغال، و متنوع­سازی اقتصاد و سرانجام، در توسعه و عمران روستاهای این ناحیه نقشی اساسی داشته‌اند.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Migrants and t heir r oles in r ural d evelopment and c onstruction: A c ase s tudy of Ramsheh s ubdistrict in Isfahan c ounty of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Rezvani
  • Seyyed Abbas Rajaee
چکیده [English]

    Although dependency theory and its dominance in research literature caused negligence of the positive socio-economic impacts that migration had in rural areas, the impacts of migration on development have been considered with respect to migrants’ role and remittances on the welfare of the household, investment, and technological transfer. Considering the insufficient attention to the subject in Iran, this paper examined the role of rural migrants residing in cities on development of villages in Ramsheh subdistrict. The present research is an applied one and its methodology is descriptive- analytical. Required data was collected using field methods and filling questionnaires from rural households and migrants residing in cities.The results showed that migrants residing in Tehran maintained and strengthened their relationship and formed different social organizations. They aim to develop and prosper their birthplace villages. They have kept their farmlands and expanded them. They have sent remittances and transferred technology. They participated in village development and construction and direct investment in village industries. They had a major role in revival, and economic diversification of the village.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Migration /Migrants /Rural Development /Rural Construction / Case Study /Ramsheh (Subdistrict) /Isfahan (County)