پیامد اعتبارات خرد روستایی بر توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار: نگاهی به نتایج طرح حضرت زینب ‌کبری (س) در روستاهای بویین‌زهرا

نویسندگان

چکیده

افزایش مهاجرت مردان روستایی به شهرها و مراکز صنعتی، لزوم مشارکت زنان در فعالیت‌های تولیدی را نمایان‌تر می‌سازد. با این همه، زنانی نیز هستند که از امکاناتی محدودتر برخوردارند، زیرا یا سرپرست مرد خانوار را از دست داده‌اند و یا از حمایت آنها به دلایل مختلف بی‌بهره‌اند، و با فقر دست به گریبان‌اند. یکی از مهم‌ترین راهکارها برای از بین بردن فقر زنان، توانمندسازی آنهاست که راهی برای هدایت زنان به سوی فعالیت‌های تولیدی و درآمدزاست. در زمینه گسترش اعتبارات خرد به مناطق روستایی، سه دیدگاه کلی: بازارگرا، دولت‌گرا، و جامعه‌گرا مطرح شده است. در ایران، بانک کشاورزی طرحی را به‌نام «حضرت زینب کبری (س)» برای زنان سرپرست خانوار روستایی به مرحله اجرا در آورده است.
مقاله حاضر به تجزیه و تحلیل پیامد پرداخت اعتبارات خرد بانک کشاورزی در توانمند‌سازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار روستایی فعال در بخش دامداری در روستاهای زیر پوشش این طرح در شهرستان بویین‌زهرا می‌پردازد و پیشنهادهایی را برای بهبود این طرح ارائه می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impacts of m icro c redits on e conomic e mpowerment of Iranian r ural w omen h ead of h ouseholds : A c ase s tudy of h azrat Zeinab Kobra p rogramme in Boueen Zahra v illages

نویسندگان [English]

  • Mehdi Taleb
  • Zohre Najafi Asl
چکیده [English]

        Empowerment of rural women is one of the most important issues in development. The increasing rate of rural mens’ migration to cities and industrialized centres necessitates the participation of women in economic practices. However, there are women, which in comparison with other women have limited endowments, because they lost the support and contributions of their husbands due to death, sickness, drug addiction or imprisonment. Empowerment is one of the main mechanisms to alleviate poverty among rural women. Women empowerment is often planned through microfinance projects which direct women to productive and income generating activities. There are different approaches to the extension of micro credits to rural areas with the intension to empower women, these can be classified according to their main orientations, ie market, state and community. The Agricultural Bank of Iran has designed and implemented a micro credit program for rural women head osf households. This article examines the impacts of micro credit dibursed by the bank on empowerment of rural women active in livestock sector in villages of Boueen z ahra covered by this program, some recommendations are also proposed to improve the performance.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Micro Credits/ Economic Empowerment/ Women-Headed Houseshold/ Hazrat Zeinab Kobra ( p rogramme)/ Boueen Zahra (Region)