چارچوب الگوی بهینه نظام برنامه‌ریزی ترویج تعاون در مناطق روستایی استان سمنان

نویسنده

چکیده

   چارچوب الگوی بهینه نظام برنامه‌ریزی ترویج تعاون در مناطق روستایی مبتنی بر اصولی چند است که عبارت‌اند از: جریان دوسویه اطلاعات، انطباق با شرایط محیطی و جغرافیایی، سازگاری با ویژگی‌های فرهنگی جوامع روستایی، بهره‌گیری از توان نهاد‌های محلی در برنامه‌‌های اقدام برای ترویج و اطلاع‌رسانی روستایی، پوشش همگانی، و پایداری زیست‌محیطی. مقاله حاضر، با رویکردی تبیینی- تحلیلی و با اتکا بر یافته‌‌های ‌میدانی و با رعایت اصول فوق، الگوی بهینه نظام برنامه‌ریزی ترویج تعاون در مناطق روستایی استان سمنان را با استفاده از روش تحلیل swot بررسی می‌کند. نتایج نشان ‌می‌دهد که ‌میانگین کل امتیاز تهدیدها و ضعف‌‌ها از ‌میانگین کل امتیاز فرصت‌‌ها و قوت‌‌ها کمتر است. راهبرد کلان پیشنهادی برای چارچوب الگوی بهینه نظام برنامه‌ریزی ترویج تعاون متناسب با مناطق روستایی، راهبردی تهاجمی خواهد بود. زمینه‌یابی ترویج و تشکیل تعاونی‌ها براساس شرایط و ظرفیت‌های زیست‌محیطی هر روستا و نیز استفاده از توان و تجارب نهاد‌های محلی رسمی و غیر رسمی در اجرای برنامه‌‌های ترویج تعاون در مناطق روستایی توصیه شده است.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Framework for an Optimal Pattern of Cooperation Extension Planning System for Rural Areas in Semnan Province of Iran

نویسنده [English]

  • Gharib Fazelnia
چکیده [English]

      A framework for an optimal pattern of cooperation extension planning system is based on several principles and it is necessary to treat it appropriately. These principles include two sided flow of information, adapting to geographical and environmental conditions, adjusting to cultural features of rural communities, utilization of local institutions in the extension and information diffusion, general coverage and environmental sustainability.   In this line, the present paper used an exploratory-analytical approach and relied on field findings and aforementioned principle to present an optimal pattern of cooperation extension planning system for rural areas in Semnan province. The study used SWOT method. The results indicated that the average total of threats and weaknesses is less than the average total of opportunities and strengths. Thus, the proposed macro strategy for an optimal pattern of cooperation extension planning system which is appropriate for rural areas is an SO (strength-opportunity) strategy. Examples of SO strategy include: finding areas to extend and organize cooperatives that are appropriate to potentials and conditions of each village; and utilizing the potentials and experiences of formal and informal institutions to perform cooperation extension planning in rural areas.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Planning/ Extension/ Cooperation/ Rural Areas/ Semnan (Province of Iran)