کاربست مکتب آنال در مطالعات روستایی ایران

نویسندگان

چکیده

  پژوهش حاضر مدعی است که مطالعات روستایی در ایران با چالش­ها و تنگناهای پژوهشی فراوان مواجه است، که از آن جمله­اند:حاشیه­ای بودن سنت تاریخ­نگاری روستایی، غیبت برخی رویکردهای پژوهشی، تخصص­گرایی، و عدم تعامل بین رشته­های حاضر در پژوهش‌های روستایی. در این میان، مکتب آنال به­مثابه رهیافت پژوهشی جامع و کل­نگر ـ­ که تغییرات ساختاری وسیع جامعه در بلندمدت را در کانون توجه قرار می­دهد ـ نه­تنها قابلیت تحلیل مسائل پیچیده روستایی را دارد، بلکه می­تواند با احیای سنت تاریخ­نگاری و ارائه رویکرد پژوهشی میان­رشته‌ای، زمینه انجام مطالعات تاریخی پردامنه پیرامون روستاهای کشور را فراهم کند.  

عنوان مقاله [English]

The Application of Annales School in Iran's Rural Development Studies

چکیده [English]

The main claim of the present study is that rural study in Iran is facing many challenges and research constraints such as the marginalization of rural historiography, the absence of certain research approaches, specialization, and the lack of interaction among the existing disciplines in rural research. Annales School is a comprehensive and holistic approach that examines and focuses on extended structural changes in society in the long term. With the revival of historiographical tradition and an interdisciplinary research approach it can provide a setting for carrying out extensive historical rural study in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research Approaches/ Annales School/ Rural Historiography/ Specialization Interdisciplinary Approach/ Iran